Proces in het kort

Om een voertuig op de weg te mogen gebruiken is een goedkeuring verplicht. Sinds 1-1-2016 is deze verplichting er voor alle landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT), landbouw- of bosbouwaanhangwagens (LBA) en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken (VGU).

Sinds 1 januari 2021 geldt voor deze voertuigen ook een registratie- en kentekenplaatplicht. Daarnaast geldt sinds 1 januari 2021 voor bijna alle mobiele machines een goedkeurings-, registratie- en kentekenplaatplicht.    

Hieronder leest u wat de stappen zijn om nieuwe voertuigen of voertuigen die in gebruik genomen zijn na 31 december 2020 op de weg te mogen gebruiken.

Handige links

 1. Goedkeuring

  Het voertuig moet aantoonbaar voldoen aan de technische voorschriften (goedkeuring). Heeft het voertuig een Europese of Nederlandse typegoedkeuring dan levert  de fabrikant het voertuig met een certificaat van overeenstemming (CVO). Als het voertuig niet is gewijzigd, de goedkeuring nog geldig is en het CVO is voor het complete voertuig, dan kunt u meteen naar stap 2.

  Als het voertuig individueel goedgekeurd moet worden dan beoordelen wij het voertuig technisch. Het maakt daarbij geen verschil of het voertuig al geregistreerd was in een ander land. De technische eisen staan op overheid.nl.
  Er zijn alternatieve voorschriften voor landbouw- of bosbouwvoertuigen en voor mobiele machines die de RDW hanteert bij de beoordeling van het voertuig.

  Gebruik voor het aanvragen van de afspraak het afspraakformulier. Na het indienen van de aanvraag nemen wij contact met  u op voor het inplannen van de afspraak. In veel gevallen kan de beoordeling ook bij u aan huis gebeuren.
 2. Registreren

  Registratie van een voertuig bestaat uit twee stappen. Het vastleggen van de:
  - voertuiggegevens in het kentekenregister, en
  - de gegevens van de eigenaar / houder van het voertuig.

  Voordat we de voertuiggegevens in het kentekenregister vastleggen, worden
  - de identiteit van het voertuig gecontroleerd,
  - de geldigheid van de goedkeuring (zie stap 1.) gecontroleerd, en
  - de voertuiggegevens van het voertuig in kentekenregister vastgelegd.


  De gegevens van de eigenaar / houder

  U levert per situatie het volgende aan:

  Voertuig komt in de importeursvoorraad
  - Bedrijfspas
  - Geldig legitimatiebewijs van degene die de bedrijfspas toont

  Voertuig komt op naam van een bedrijf (rechtspersoon)
  - Bedrijf (rechtspersoon) machtigt erkend bedrijf, erkend bedrijf verzorgt de tenaamstelling m.b.v. digitale machtiging. Bedrijf overlegt de digitale machtiging, bedrijfspas en legitimatiebewijs van degene die aanwezig is bij de keuring, of
  - Tekenbevoegde is zelf aanwezig tijdens de keuring:  eigen legitimatiebewijs en kopie uittreksel Kamer van Koophandel (KVK) (niet ouder dan een jaar, ondertekend door medewerker van KVK) wordt overlegd, of
  - Tekenbevoegde machtigt een ander door het overleggen van eenmalige machtiging, de gemachtigde toont aan de RDW medewerker zijn eigen legitimatiebewijs en kopie legitimatiebewijs machtigingsverlener/ tekenbevoegde, naast het (kopie) uittreksel van KvK.        

  Voertuig komt op naam van een particulier (natuurlijk persoon)
  - Particulier is zelf aanwezig en legitimeert zich. 
  - Particulier machtigt erkend bedrijf, erkend bedrijf verzorgt de tenaamstelling m.b.v. digitale machtiging. Bedrijf overlegt; digitale machtiging, bedrijfspas en legitimatiebewijs van degene die aanwezig is bij de keuring.  

  Gebruik voor het aanvragen van de afspraak het afspraakformulier. Na het indienen van de aanvraag nemen wij contact met u op voor het inplannen van de afspraak. In de veel gevallen kan de beoordeling ook bij u aan huis gebeuren.
 3. Kentekenplaat

  Om op de weg te mogen rijden moet het voertuig een kentekenplaat hebben. Nadat u de kentekencard of bevestiging van inschrijving heeft ontvangen laat u een kentekenplaat maken bij een kentekenplaatfabrikant. U vindt een erkende kentekenplaatfabrikant met de RDW-locatiewijzer. Hiervoor overlegt u:
  1. De kentekencard en legitimatiebewijs, of
  2. De bevestiging van inschrijving en bedrijvenpas
 4. Verzekeren

  Wanneer het een motorvoertuig is moet het voertuig verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar. Wilt u het voertuig niet gebruiken dan schorst u het voertuig of moet het voertuig in de (fysieke) bedrijfsvoorraad staan. Getrokken voertuigen zijn opgenomen in de verzekering van het trekkende voertuigen en hoeft u dus niet afzonderlijk te verzekeren.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed