Over de goedkeuringsplicht (land)bouwvoertuig

Als eigenaar, fabrikant of als vertegenwoordiger van een fabrikant moet u deze voertuigen voor registratie eerst laten goedkeuren. Dit geldt voor:

 • land- en bosbouwtrekkers
 • land- en bosbouwaanhangwagens en/of verwisselbare getrokken uitrustingsstukken
 • mobiele machines (nieuwe categorie)

Bekijk de animatie over de goedkeuringsplicht voor (land)bouwvoertuigen of lees hieronder wat dit voor u betekent.

 • Sommige voertuigen hoeven niet goedgekeurd te worden. Meer hierover leest u in  https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/#HoofdstukIII_Paragraaf1_Artikel21

  De uitgezonderde voertuigen staan genoemd in  Artikel 1b van het Kentekenreglement

  Goedkeuringsplicht maar geen registratieplicht

  Sommige voertuigen hebben wel een goedkeuringsplicht maar geen registratieplicht, bijvoorbeeld:

  • Getrokken (land)bouwvoertuigen die minder wegen dan 750 kg.
  • Getrokken (land)bouwvoertuigen met een maximumconstructiesnelheid van 25 km p/uur of minder, in gebruik vóór 01-01-2021.
  • Aanhangwagens die niet rond een verticale as draaibaar verbonden zijn met: 
   • een landbouw- of bosbouwtrekker
   • motorrijtuig met beperkte snelheid mobiele machine
   • een met een dergelijk voertuig verbonden andere aanhangwagen (bijvoorbeeld een star gekoppelde 5-schaarploeg met zwenkwiel achteraan)

  Deze getrokken voertuigen moeten dan een witte kentekenplaat hebben met het kenteken van één van de (land)bouwtrekkers of mobiele machine van de eigenaar/houder van het trekkende voertuig. Bij trekkende voertuigen die een blauwe kentekenplaat hebben mag ook een blauwe plaat in plaats van de genoemde witte plaat gemonteerd worden.

  Meer hierover leest u in  Artikel 37 van de Wegenverkeerswet 1994.

  Hulp bij bepalen registratie- en goedkeuringsplicht

  Twijfelt u over de registratie- of goedkeuringsplicht van uw voertuig? Ga dan naar onze Vragenlijst registratie- en goedkeuringsplicht.

  • Europese typegoedkeuring. Deze typegoedkeuring is geldig voor registratie in alle Europese lidstaten en de lidstaten van de Europese Vrijhandels Associatie (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland). Europese typegoedkeuring is niet mogelijk voor mobiele machines.
  • Nationale typegoedkeuring. Deze vorm van goedkeuring wordt mogelijk gemaakt in de loop van 2021. Nationale typegoedkeuring is alleen geldig voor registratie in Nederland. 
  • Nationale kleine serie typegoedkeuring. Deze typegoedkeuring is alleen geldig voor registratie in Nederland. Deze vorm van typegoedkeuring is niet mogelijk voor mobiele machines.
  • Individuele goedkeuring (voor één voertuig). Deze vorm van goedkeuring is alleen geldig voor registratie in Nederland. Lees meer hierover bij 'Het gaat niet om een voertuig van een (mogelijke) serie' op een van deze pagina's:

  Lees hier meer over het aanvragen van een typegoedkeuring.

  Typegoedkeuring voor deelonderwerp

  Naast een typegoedkeuring voor een voertuig is het ook mogelijk om een typegoedkeuring aan te vragen voor één van de deelonderwerpen van een voertuig (bijvoorbeeld het remsysteem of een onderrijbeveiliging/stootbalk). Een voertuig dat geen (of een gedeeltelijke) typegoedkeuring heeft kan voor registratie alleen individueel door ons worden goedgekeurd.

  • Bij de invoer van een voertuig in Nederland moet het voertuig altijd gezien worden op een van onze keuringsstations.
  • Als bij het voertuig een Europees Certificaat van Overeenstemming (CvO) aanwezig is, wordt het voertuig in principe alleen geïdentificeerd en vervolgens geregistreerd.
  • Als het voertuig een nationale goedkeuring (nationale kleine serie-CvO of een Individueel Goedkeuringscertificaat) van een ander land heeft, dan wordt het voertuig op het keuringsstation geïdentificeerd. Ook kijken wij op welke aspecten en hoe het voertuig in het land van herkomst is gekeurd. Wij nemen de goedkeuringsaspecten over die overeenkomen met de Nederlandse eisen. Zijn er eisen die ontbreken of niet overeenkomen, dan beoordelen wij deze aspecten zelf.
  • Als u geen gegevens van het voertuig kunt verstrekken, dan keuren wij het voertuig volledig als individueel voertuig.
  • Gaat het om een mobiele machine? Ga dan naar onze pagina over mobiele machines voor meer informatie.  
  • Als het voertuig wordt goedgekeurd of de buitenlandse goedkeuring kan worden overgenomen, dan kunt u gelijktijdig een registratie aanvragen.

  Keuring op locatie

  De mogelijkheid bestaat (indien uw bedrijf voldoet aan de door de ons gestelde eisen) dat wij het voertuig tegen betaling op locatie keuren/identificeren.

 • Voorwaarde voor het verkrijgen van een Europese typegoedkeuring of een nationale kleine serie typegoedkeuring is dat een fabrikant moet aantonen dat de voertuigen, systemen en onderdelen die hij in serie produceert in overeenstemming zijn met het goedgekeurde type. Lees meer over de overeenstemming van productie en toelating van de fabrikant.  

 • Bij elk voertuig dat is gebouwd volgens een Europese typegoedkeuring of een nationale kleine serie typegoedkeuring, is de fabrikant verplicht om een Certificaat van Overeenstemming (CvO) te verstrekken. Een voertuig dat is getest en voldoet aan de eisen voor individuele goedkeuring krijgt een Individueel Goedkeuringscertificaat (IGC) van ons. Een CvO of IGC is nodig om een voertuig in het kentekenregister in te schrijven. Die eis geldt voor elk voertuig dat na 1 januari 2021 in gebruik wordt genomen. Wanneer een voertuig eerder is geregistreerd in een andere Europese lidstaat of één van de lidstaten van de Europese Vrijhandels Associatie, beoordelen wij de goedkeuring die de basis was voor die registratie.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed