In service conformity

Vanaf 2021 krijgt u te maken met een nieuwe toezichtprocedure die de overeenstemming van het voertuig tijdens het gebruik gaat controleren (In Service Conformity (ISC)). De RDW gaat ieder jaar emissietesten verrichten op voertuigen die in gebruik zijn genomen op basis van eerder afgegeven emissiegoedkeuringen. Wij bepalen op basis van een risicoanalyse welke voertuigmodellen getest worden. De RDW is daarmee de toezichthouder op de betreffende milieueisen.

Regelgeving

Deze nieuwe vorm van toezicht is het gevolg van EU-verordening 2018/1832 die sinds 1 januari 2019 van kracht is. Deze verordening leidt tot een wijziging van de richtlijn 2007/46/EG (inmiddels vervangen door 2018/858) en de emissieverordeningen 692/2008 en 2017/1151.

Gevolgen nieuwe toezichtprocedure

Als fabrikant krijgt u te maken met het volgende:

 • Verzoek om toesturen documenten

  Ter voorbereiding op de testen, kunnen wij u vragen om relevante documenten. Denk hierbij aan een Certificaat van Overeenstemming (CvO) en het informatiepakket over testtransparantie (2018/1832 Annex 2, paragraaf 5.9).

 • Kosten

  U moet de kosten voor de testen betalen. Dat is in de Europese verordening bepaald. Deze kosten bestaan uit het verkrijgen en het voorbereiden van de voertuigen, het verrichten van de emissietesten en het maken van de testrapportages.  Deze werkzaamheden besteden we uit aan een door ons  zorgvuldig geselecteerde technische dienst.  
  Ook het werk van een technisch inspecteur van de RDW in het kader van deze testen, moet u betalen. Denk daarbij aan het beoordelen van de testrapportages en de afgegeven emissiegoedkeuringen, het rapporteren en afhandelen van de mogelijke afwijkingen. Voor het werk van deze technisch inspecteur geldt een vastgesteld uurtarief (+ een toeslag van 15% op een uurtarief van een technisch inspecteur).
 • Mogelijke acties naar aanleiding van de test

  Als er tijdens de testen afwijkingen zijn geconstateerd, moet u als fabrikant binnen een bepaalde periode een plan met de corrigerende maatregelen aan ons voorleggen. Als wij dit plan hebben goedgekeurd, moet u het uitvoeren. Op die manier zorgt u weer dat de overeenstemming van de voertuigen is hersteld.    

Meer informatie 

Voor meer informatie over In Service Conformity kunt u een e-mail sturen naar  [email protected].