Praktijkervaring opdoen met intelligente transportsystemen

In het wegverkeer wordt steeds meer gebruik gemaakt van moderne informatie- en communicatietechnologieën. Deze systemen kunnen de bestuurder van een voertuig op de hoogte brengen van bijvoorbeeld weeromstandigheden, gevaarlijke situaties of files, maar kunnen de bestuurder ook ondersteunen bij het uitvoeren van de rijtaak. Voertuigen die gebruik maken van deze moderne technologieën worden ook wel connected automated vehicles genoemd. Doel van Connected automated vehicles is het rijcomfort en de veiligheid te vergroten en de verkeersstromen te beheersen.

Voertuigfabrikanten, onderzoeksinstituten, hogescholen en universiteiten kunnen tijdelijk praktijkervaring op de openbare weg opdoen met intelligente transportsystemen. In de toekomst kan dit leiden tot zelfrijdende voertuigen die de taak van de bestuurder gedeeltelijk of geheel kunnen overnemen. De RDW wil hierin ondersteunen en wil samen bekijken welke vragen en mogelijkheden er zijn op het gebied van Connected automated vehicles. 

Toelatingsprocedure

Intelligente voertuigen kunnen niet aan alle technische eisen voldoen. Om zo’n voertuig op de weg toegelaten te krijgen, is een toelatingsprocedure op maat nodig. De nieuwe technologieën en functionaliteiten in voertuigen moeten eerst getest worden op de juiste werking. Het vertrouwen in de veiligheid en de functionele werking moet iedere keer zijn aangetoond. Dit proces gaat in stappen. Van schriftelijke beoordeling en risicoanalyse naar testen op een afgesloten testomgeving. De volgende stap is het onder voorwaarden toestaan van proeven op de openbare weg, met een ontheffing.

Praktijkervaring opdoen met Connected automated vehicles

Wilt u praktijkervaring op doen met Connected automated vehicles? Dien een verzoek bij ons in.

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen moet u een uitgebreid plan van aanpak aanleveren waaruit tenminste blijkt:

 • wat u precies wilt testen/demonstreren;
 • met hoeveel voertuigen u de proef/demonstratie wilt uitvoeren;
 • met wat voor soort voertuigen u de proef /demonstratie wilt doen;
 • op welke weg(en) c.q. wegvak(ken) u de proef wilt laten plaatsvinden;
 • wanneer u de proef/demonstratie wilt laten doen;
 • hoe lang u wilt dat de proef/demonstratie gaat duren;
 • eventuele andere informatie die relevant is voor de beoordeling van de
  aanvraag;

Als op basis van de beoordeling van het plan van aanpak uw aanvraag in behandeling wordt genomen, dan moet u de volgende aanvullende informatie leveren:

 • de reden waarom de nieuwe technologie of het concept niet aan de voorschriften van een normaal voertuig voldoet;
 • een beschrijving van de desbetreffende veiligheids- en milieuoverwegingen en van de genomen maatregelen;
 • een beschrijving van de tests en de resultaten ervan. Hieruit moet blijken dat in vergelijking met de voorschriften waarvan ontheffing wordt aangevraagd, tenminste een even hoog veiligheids- en milieubeschermingsniveau wordt gewaarborgd;
 • de waarborging van veiligheid en betrouwbaarheid van datacommunicatie bij gebruik van coöperatieve systemen;
 • de resultaten van een risicobeheersingsanalyse zoals de Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) of de functionele veiligheidsnorm ISO 26262;
 • de resultaten van een EMC-test waaruit blijkt dat de aangepaste voertuigen ongevoelig zijn voor ongewenste signalen van buitenaf en zelf geen schadelijke straling uitzenden.

Al bestaande testbeschrijvingen en testresultaten mogen deel uitmaken van het dossier. De vereiste testbeschrijvingen en testresultaten kunnen per aanvraag verschillen, afhankelijk van de aard van de voertuigaanpassing(en).

De RDW neemt de aanvraag niet in behandeling als bovenstaande zaken niet zijn geleverd.

Ontheffing

De RDW verleent een tijdelijke toelating op basis van een ontheffing als het voertuig positief uit de test komt. In de ontheffing staan beperkingen en voorwaarden, denk hierbij aan:

 • verzekering
 • ervaring en rijbewijs bestuurder
 • testgebied
 • soort test
 • het bijhouden van een logboek

Selectie van locaties voor testen op de openbare weg

Een voertuig moet zich hebben bewezen in een afgesloten testomgeving. Daarna kan het voertuig op de openbare weg worden getest. De RDW bekijkt in overleg met de aanvrager welke openbare weg geschikt is voor het uitvoeren van de test. Dit moet op een verantwoorde plek gebeuren. In Nederland zijn geen vooraf aangewezen locaties vastgesteld. Net als bij de toelating is dit maatwerk.

Doorlooptijd

U moet rekening houden met een gemiddelde doorlooptijd van 3 tot 6 maanden vanaf het indienen van de aanvraag tot het daadwerkelijk uitvoeren van de proef.

Kosten

De kosten voor het beoordelen van de aanvraag, de geleverde documenten, het testwerk en eventueel het huren van het RDW testcentrum in Lelystad komen voor rekening van de aanvrager. De tarieven die de RDW hiervoor in rekening brengt kunt u vinden in de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2016.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed