Terugroepactie starten

Is er een terugkerend probleem met een type voertuig dat u heeft geproduceerd? En vormt dit een ernstig risico? Dan bent u als fabrikant of distributeur verplicht dit bij ons te melden. Ook moet u de consument informeren, voertuigen terugroepen en laten herstellen. Het terugroepen regelt u online via een certificaat.
    • U bent verplicht een terugroepactie te organiseren als het volgende aan de hand is:
    • Het probleem komt meerdere keren voor binnen een type voertuig, dus niet alleen bij een individueel voertuig.
    • Het probleem vormt een ernstig risico.
    • Nadat u het probleem heeft vastgesteld, meldt u dit zo snel mogelijk bij ons en start u de terugroepactie. 
    • Het organiseren van terugroepacties gaat online. Hiervoor ontvangt u van ons een certificaat. Daarmee logt u in op Mijn terugroepacties en kunt u online zaken regelen en inzien.
    • Start u voor het eerst een terugroepactie en heeft u dus nog geen certificaat? Volg dan de stappen onder 'Zo werkt het'.
    1. Klik op ‘Eerste terugroepactie starten' en vul uw gegevens in.
    2. Na uw melding neemt 1 van onze inspecteurs binnen 5 werkdagen contact met u op. Vervolgens maken wij samen met u het dossier compleet en publiceren dit in het terugroepregister.
    3. U krijgt via een certificaat toegang tot onze online portal Mijn terugroepacties. Daarin levert u bij elke terugroepactie de wereldwijde VIN-statuslijst aan met daarop alle betrokken voertuigen. 
    4. U informeert de consument over het probleem, gevaar en de maatregelen die u treft.
    5. Voor het informeren van de consument kunt u tegen betaling actuele persoonsgegevens bij ons opvragen via ‘Mijn terugroepacties’. Dit kan pas nadat de terugroepactie is gepubliceerd. Na het opvragen ontvangt u de daarop volgende maand een verzamelfactuur per mail.
    6. Nadat een voertuig is hersteld, meldt u dit via ‘Mijn terugroepacties’. Hiervoor uploadt u minimaal 1 keer per maand een actuele VIN-statuslijst met daarin de status van alle betrokken voertuigen. De nacht erop is de status per voertuig bijgewerkt in het kentekenregister.
    7. Voortaan organiseert u uw terugroepacties via ‘Mijn terugroepacties’. Daar vindt u lopende terugroepacties en kunt u statusrapporten downloaden.
  • Omschrijving Kosten
    Persoonsgegevens opvragen voor terugroepactie €575,00
    Herhaalverzoek persoonsgegevens opvragen voor terugroepactie €290,00

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed