WMI-code aanvragen

Fabrikanten gevestigd in Nederland, die meerdere voertuigen per jaar produceren en zelf het VIN (Vehicle Identification Number) in hun voertuigen slaan, moeten hiervoor een WMI-code aanvragen bij de RDW.

WMI staat voor World Manufacturers Identification en de code bestaat uit een aantal vaste posities in het VIN. Ieder voertuig moet voorzien zijn van dit unieke identificatienummer. Door de WMI-code op te nemen in het VIN is altijd de fabrikant van een voertuig te traceren.

Afhankelijk van het jaarlijkse productieaantal stelt de RDW 3 posities (bij productie van 500 of meer of 150 voor voertuigen van de L-categorie) of 6 posities (bij productie tot 500 of 150 voor voertuigen van de L-categorie) van het VIN vast als WMI-code. Deze code wordt doorgegeven aan de Society of Automotive Engineers (SAE) in de Verenigde Staten. De SAE registreert en beheert alle wereldwijd vastgestelde WMI-codes en de daaraan gekoppelde fabrikanten.

Aanvragen WMI-code

U kunt een WMI-code aanvragen door een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de RDW. De aanvraag bevat de volgende informatie:

 • Ondertekend uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden);
 • Het soort te produceren voertuig (voertuigcategorie);
 • Verondersteld productieaantal op jaarbasis (meer of minder dan 500 stuks);
 • Ingevuld orderformulier
 • Het orderformulier kunt u aanvragen via het digitale aanvraagformulier.

  De complete aanvraag kunt u sturen naar [email protected]. U kunt de aanvraag ook per post sturen. U stuurt de aanvraag dan naar de RDW, afdeling A&I, Postbus 777, 2700 AT Zoetermeer.

  Wijzigingen in fabrikantgegevens

  Het is van belang om wijzigingen in de fabrikantgegevens aan ons door te geven. Voorbeelden zijn naam- en adreswijziging. De nieuwe informatie wordt dan ook doorgegeven aan de SAE. Na een faillissement van een fabrikant komt de WMI te vervallen. Bij een doorstart van het bedrijf moet daarom een nieuwe WMI-code worden vastgesteld volgens bovenstaande procedure.

  Kosten

  Voor het vaststellen van een WMI-code brengt de RDW 2 uur administratief uurtarief in rekening. De uurtarieven vindt u in de tarievenlijst van VRT van de RDW.