Erkenning Goedkeuring Wijziging Constructie (EGWC)

U kunt een EGWC-erkenning aanvragen als u seriematig voertuigen met een Nederlands kenteken ombouwt.

Aanvragen

Wilt u een erkenning, dan moet uw bedrijf voldoen aan de gestelde erkenningseisen. Uw aanvraag wordt beoordeeld op het productieproces en de organisatie. Bij de aanvraag moet u hiervoor een bedrijfsbeschrijving meesturen in de vorm van het 'Formulier Informatiedocumenten fabrikanten NL'. U kunt dit formulier aanvragen door een e-mail te sturen naar  [email protected]

Als de organisatie en het productieproces van uw ombouwbedrijf voldoen aan de gestelde eisen geeft de RDW een verklaring van overeenstemming af.

Beoordeling aanvraag

De RDW beoordeelt het inlichtingenformulier en voert de voor de toelating benodigde testen uit aan de gewijzigde constructie. Van de beproeving wordt een rapport opgemaakt. Als blijkt dat aan de eisen is voldaan, verstrekt de RDW een Erkenning Goedkeuring Wijziging Constructie.

De eisen die worden gesteld, met inbegrip van de beproevingen, zijn beschreven in Hoofdstuk 6 van de Regeling Voertuigen.

De Erkenning Goedkeuring Wijziging Constructie wordt afgegeven voor een type wijziging constructie. In de goedkeuring staan ook de onderwerpen die op het kentekenbewijs of in het register moeten worden aangepast. Onderdeel van de goedkeuring zijn de door de RDW gewaarmerkte ‘overzichtstekening’ en een voorbeeld van de ‘ombouwverklaring’.

Gebruiken

Als uw ombouwbedrijf is toegelaten als erkenninghouder EGWC, dan kunt u via de RDW specifieke EGWC-goedkeuringen aanvragen voor de gewijzigde voertuigen. U vermeldt hiervoor de voertuigaanpassingen in het inlichtingenformulier. Bij ombouw naar taxi of OV-auto wordt het inlichtingenformulier aangevuld met de inlichtingenbijlage voor aanvraag EGWC voor taxi en OV-auto’s. Verder stuurt u een ombouwverklaring mee. Het inlichtingenformulier kunt u via  opvragen bij de afdeling Beoordeling en Toezicht van de RDW. Het inlichtingenformulier is het formulier zoals is opgenomen in bijlage I van de kaderrichtlijn 2007/46/EG.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed