Toelating voor uw bedrijf aanvragen

Wilt u een typegoedkeuring bij ons aanvragen? Dan moet u eerst aantonen dat uw product wordt geproduceerd volgens de geldende wetgeving. Hiervoor dient u een aanvraag voor toelating bij ons in. Nadat uw bedrijf is toegelaten, kunt u Europese of nationale typegoedkeuringen bij ons aanvragen.

  1. U start de toelating door een mail te sturen naar  [email protected]. Vermeld hierin:
   • Uw contactgegevens
   • Productgroep en de typegoedkeuring waarvoor u een aanvraag doet
  2. Wij registreren uw aanmelding, u ontvangt hiervan binnen 2 weken een bevestiging per e-mail. Hierin vindt u alle informatie die u nodig heeft voor het indienen van een aanvraag. 
  3. Na ontvangst gaat u door met stap 2: het aanvragen van een Eerste Beoordeling.
 • Heeft u een bevestiging ontvangen van uw aanmelding? Dan kunt u een Eerste Beoordeling aanvragen. Hiervoor gebruikt u de documenten die u van ons heeft ontvangen in de bevestigingsmail.

  1. Vul het aanvraagformulier in en verzamel de benodigde documenten. Welke dit zijn leest u in het formulier. Voor de documenten geldt het volgende:
   • Stuur alleen documenten in PDF-formaat mee.
   • Voeg documenten niet samen.
   • Geef de documenten de naam zoals aangegeven in het aanvraagformulier.
   • Wij kunnen alleen complete aanvragen in behandeling nemen. 
  2. Het ingevulde formulier stuurt u met de documenten naar [email protected]
  3. U ontvangt binnen 2 weken een bevestiging dat wij uw documenten hebben ontvangen. Binnen 12 weken ontvangt u een inhoudelijke reactie van 1 van onze inspecteurs.
  4. Na een positieve beoordeling ontvangt u binnen 1 week een 'Communicatie Eerste Beoordeling' per e-mail. Dit is de bevestiging van uw toelating. Vanaf nu kunt u typegoedkeuringen aanvragen.
  5. Als u 2 jaar na de toelating geen typegoedkeuring heeft aangevraagd of niet hebt geproduceerd, vervalt de 'Communicatie Eerste Beoordeling' en daarmee ook de toelating.

  Voldoet u niet?

  Dan leest u in de e-mail wat u  moet doen. U hebt 2 keer de mogelijkheid om maatregelen te treffen en dit aan te tonen. Mocht u na deze 2 keer niet voldoen, dan moeten wij u helaas afwijzen.

  Bedrijfsbezoek

  Soms besluiten wij na uw aanvraag een audit op locatie te doen. Hierover informeren wij u vooraf. Na het bedrijfsbezoek ontvangt u hiervan een rapportage.

  Testen starten

  U kunt gelijktijdig met uw aanvraag voor de Eerste Beoordeling ook alvast het testproces starten. Hiervoor neemt u contact op met een technische dienst. Lees verder op Test aanvragen
  • Binnen 12 maanden na een positieve afronding van de Eerste Beoordeling, voeren wij een audit uit op locatie. Hiervoor nemen wij contact met u op.
  • Als tijdens de audit de overeenstemming van productie aangetoond kan worden, ontvangt u een 'Verklaring van Overeenstemming'. Deze vervangt de 'Communicatie Eerste Beoordeling'. 
  • Mocht u binnen 12 maanden nog niet produceren, dan kunt u deze audit eenmalig uitstellen. Stuur hiervoor een e-mail naar [email protected].
 • Uw 'Verklaring van Overeenstemming' is maximaal 3 jaren geldig. Voordat deze verloopt nemen wij contact met u op. Voor het behouden van uw toelating gelden de volgende voorwaarden:

  • U moet de overeenstemming van productie waarborgen.
  • De geproduceerde producten moeten aan de geldende wetgeving voldoen.
  • U geeft op tijd wijzigingen aan ons door.
  • U verleent medewerking aan audits.
  • U betaalt onze facturen op tijd.
 • Toelating

  De kosten voor de toelating zijn afhankelijk van verschillende factoren. Globaal bestaan de kosten uit:

  • Administratieve beoordeling van de aanvraag
  • Bedrijfsbezoek (reistijd, reiskosten, verblijfskosten)
  • Afgifte 'Communicatie Eerste Beoordeling'

  Instandhouding en toezicht

  Jaarlijks ontvangt u in maart een factuur voor de instandhoudingskosten.

  Tarieven

  Bij de bevestiging van uw aanvraag ontvangt u een prijslijst met actuele tarieven.

 • Meer informatie vindt u in de Beleidsregel aanvraag, verlenen en toezicht typegoedkeuringen (pdf, 293kb). Heeft u vragen? Neem dan contact op via [email protected].