Typegoedkeuring of gegevens wijzigen

Is uw bedrijf toegelaten voor het aanvragen van typegoedkeuringen en zijn uw gegevens gewijzigd? Of wilt u uw typegoedkeuring uitbreiden of wijzigen? Geef dit zo snel mogelijk aan ons door.
 • U moet de volgende wijzigingen aan ons doorgeven:

  • Als u een richtlijn en/of verordening betreffende uw toelating wilt toevoegen of verwijderen. Bijvoorbeeld bij veranderende wetgeving of als u een nieuw soort product wilt produceren.
  • Als uw productielocatie wijzigt, als u een nieuwe productielocatie erbij krijgt of als er een verdwijnt. 
  • Als uw naam of adres wijzigt.
  • Als er sprake is van overname of fusie.
  • Als u de productie stopt van alle producten waarvoor wij u een typegoedkeuring hebben verleend.
  1. Stuur een e-mail naar  [email protected], geef hierin aan dat u een wijziging wilt doorgeven. Wij sturen u vervolgens een formulier toe. Deze vult u in en stuurt u terug.
  2. Afhankelijk van het soort wijziging, moet u documenten meesturen. Een overzicht vindt u in het aanvraagformulier. Let verder op het volgende:
   • Zorg voor de juiste en volledige documenten. Dit versnelt uw aanvraag.
   • Stuur alleen documenten in PDF-formaat mee. En voeg documenten niet samen.
   • Geef de documenten de naam zoals aangegeven in het aanvraagformulier.
  3. U ontvangt een bevestiging per e-mail als uw wijziging is verwerkt. De verwerkingstijd varieert van een aantal weken tot een aantal maanden. Afhankelijk van het soort wijziging.
  4. Mochten de documenten niet volledig blijken, dan informeren wij u hierover. Hierdoor kan de verwerking langer duren.
 • Het wijzigen van uw gegevens vallen onder de jaarlijkse instandhoudingskosten. Hiervan ontvangt u jaarlijks in maart een factuur.

  Omschrijving Kosten
  Instandhoudingskosten Europa €965,00
  Instandhoudingskosten overige landen €1419,00
  Uitbreiding of wijziging certificaat €329,00
  Uitbreiding of wijziging certificaat cybersecurity €2115,00
  Uitbreiding of wijziging certificaat software updates €1057,00
  Administratieve wijziging certificaat €90,00