Typegoedkeuring of gegevens wijzigen

Is uw bedrijf toegelaten voor het aanvragen van typegoedkeuringen en zijn uw gegevens gewijzigd? Of wilt u uw typegoedkeuring uitbreiden of wijzigen? Geef dit zo snel mogelijk aan ons door.
  • Afhankelijk van het soort wijziging, moet u documenten meesturen. Een overzicht vindt u in het aanvraagformulier. Zorg voor de juiste en volledige documenten. Dit versnelt uw aanvraag.
  • Stuur alleen documenten in PDF-formaat mee. En voeg documenten niet samen. Geef de documenten de naam zoals aangegeven in het aanvraagformulier.
 • U moet de volgende wijzigingen aan ons doorgeven:

  • Als u een richtlijn en/of verordening betreffende uw toelating wilt toevoegen of verwijderen. Bijvoorbeeld bij veranderende wetgeving of als u een nieuw soort product wilt produceren.
  • Als uw productielocatie wijzigt, als u een nieuwe productielocatie erbij krijgt of als er een verdwijnt. 
  • Als uw naam of adres wijzigt.
  • Als er sprake is van overname of fusie.
  • Als u de productie stopt van alle producten waarvoor wij u een typegoedkeuring hebben verleend.
  1. Download onderstaand formulier en vul deze in.
  2. Stuur het ingevulde formulier naar [email protected].
  3. U ontvangt een bevestiging per e-mail als uw wijziging is verwerkt. De verwerkingstijd varieert van een aantal weken tot een aantal maanden. Afhankelijk van het soort wijziging.
  4. Mochten de documenten niet volledig blijken, dan informeren wij u hierover. Hierdoor kan de verwerking langer duren.
  • U betaalt per aangepast typegoedkeuringscertificaat. 
  • Het wijzigen van uw gegevens vallen onder de jaarlijkse instandhoudingskosten. Hiervan ontvangt u in maart een factuur. 
  • In de prijslijst 2023 (pdf, 50kb) vindt u de actuele tarieven.