Vervallen typegoedkeuringen 2020

Deze tabel geeft de richtlijnen en verordeningen weer, waarvan de deelgoedkeuringen vervallen op de datum die is genoemd in de kolom ‘Einde geldigheid typegoedkeuring’. Als deze deelgoedkeuring is opgenomen in de voertuig-typegoedkeuring, vervalt deze voertuig-typegoedkeuring ook.           
Basisregelgeving Gewijzigd door Onderwerp Voertuigclassificatie Einde geldigheid typegoedkeuring Toelichting
 2007/46 2017/2400Kaderrichtlijn 4-wielige voertuigen, onderwerp Emissies N2 >7.500 kg., N3

 01-01-2020

 01-07-2020

Per deze datum moet in de voertuig-typegoedkeuring Verordening (EU) 2017/2400 zijn opgenomen voor de voertuiggroepen 1, 2 en 3 [1]. Zo niet, dan komt de WVTA te vervallen. [1] Zie bijlage I, tabel 1 van Verordening (EU) 2017/2400.

Per deze datum moet in de voertuig-typegoedkeuring Verordening (EU) 2017/2400 zijn opgenomen voor de voertuiggroepen 11, 12 en 161. Zo niet, dan komt de WVTA te vervallen.

 661/2009R118.02
sup.1
Algemene veiligheid, ontvlambaarheidM3, klasse II & III 26-07-2020Per deze datum zijn voertuiggoedkeuringen met daarin een deelcertificaat volgens R118.01 ongeldig.
715/2007

…/…AE

…/…BH

…/…AK

      

Emissies (euro 5 en 6) lichte bedrijfsvoertuigen N1 klasse II 31-08-2020 .
715/2007

…/…AF

…/…BI

…/…AL

Emissies (euro 5 en 6) lichte bedrijfsvoertuigen N1 klasse III, N2 31-08-2020

Let op: Einddata voor de letters DG en AM zijn aangepast van 31-08-2020 naar 31-12-2020

715/2007

…/…DG

…/…AM

Emissies (euro 5 en 6) lichte bedrijfsvoertuigen  M, N1 klasse I 31-12-2020
661/2009

 R117.02 Cor.3 

Algemene veiligheid, Rolweerstand van de banden (C3) M, N,O 01-11-2020 Per deze datum vervallen alle voertuiggoedkeuringen als de rolweerstand van de opgenomen banden van de categorie C3 niet voldoen aan de eisen als gesteld in tabel 2 van bijlage II, deel B van Verordening (EG) nr. 661/2009.

[1] Zie bijlage I, tabel 1 van Verordening (EU) 2017/2400.