Vervallen typegoedkeuringen 2021

Deze tabel geeft de richtlijnen en verordeningen weer, waarvan de deelgoedkeuringen vervallen op de datum die is genoemd in de kolom ‘Einde geldigheid typegoedkeuring’. Als deze deelgoedkeuring is opgenomen in de voertuig-typegoedkeuring, vervalt deze voertuig-typegoedkeuring ook.        
Basisregelgeving Gewijzigd door Onderwerp Voertuigclassificatie Einde geldigheid typegoedkeuring Toelichting
661/2009 R29.03Sterkte van cabineN 30-01-2021Per deze datum zijn voertuiggoedkeuringen zonder R29-deelgoedkeuring ongeldig.
  R79.02StuurinrichtingM, N ,O 

01-04-2021

Per deze datum zijn R79.00- en R79.01-goedkeuringen ongeldig*      

* R79-deelgoedkeuringen die krachtens een vorige wijzigingenreeks van dit reglement zijn verleend, blijven geldig indien de wijzigingen van de 02-series van amendementen niet van toepassing zijn voor de onderhavige voertuigtypen.

  R79.03 Stuurinrichting M, N, O 01-09-2021Per deze datum zijn R79.02-goedkeuringen ongeldig
  R16.07 sup.2Veiligheidsgordels en bevestigingssystemenM, N 01-09-2021Per deze datum zijn R16.06-goedkeuringen ongeldig
  R58.03Beschermingsinrichting aan de achterzijdeM, N, O  01-09-2021Per deze datum zijn R58.02-goedkeuringen ongeldig
  R107.07 sup.1Bussen en toerbussenM2, M3 01-09-2021Per deze datum zijn R107.06-goedkeuringen ongeldig
 540/2014 -Geluidsniveau en vervangende geluidsdempingssystemenM, N 01-07-2021In elektrische en hybride-elektrische voertuigen moet een akoestisch waarschuwingssysteem (AVAS) zijn gemonteerd.
 134/2014 …/…A1Emissies Euro 4L1e t/m L7e 01-01-2021Per deze datum moeten voertuigen aan de Euro 5-emissie eisen voldoen. Hiervan zijn voor wat betreft de type I-test uitgezonderd de L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT en L6e-B typen. Voor wat betreft de type I-test hoeven deze pas per 1-1-2025 te voldoen.
  …/…B2SHED-testgrenswaardenL3e, L4e, L5e-A, L6e-A, L7e-A  01-01-2021Per deze datum zijn B2-goedkeuringen voor de genoemde voertuigcategorieën ongeldig.
  …/…C1 Fase I OBD L3e, L4e, L5e-A, L6e-A, L7e-A 01-01-2021 
 2016/1628 RLLEmissies motoren voor non-road mobile machinery 01-01-2021Per deze datum moeten motoren van de genoemde categorieën voldoen aan fase V-emissies.
  RLREmissies motoren voor non-road mobile machinery - 01-01-2021

Per deze datum moeten motoren van de genoemde categorieën voldoen aan fase V-emissies.