Vervallen typegoedkeuringen 2022 - 1e halfjaar

Deze tabel geeft de richtlijnen en verordeningen weer, waarvan de deelgoedkeuringen zullen komen te vervallen de dag volgend op de datum die is genoemd in de kolom ‘Uiterste registratiedatum’. Als deze deelgoedkeuring is opgenomen in een voertuig-typegoedkeuring, vervalt deze voertuig-typegoedkeuring. Hierna begint de ingangsdatum voor de restantvoorraad.
Basisregelgeving Gewijzigd door Onderwerp Voertuigclassificatie Uiterste registratie datum Toelichting
72/245 2005/49 Radiostoring (elektromagnetische compatibiliteit) M, N, O 31-12-2021              Voor voertuigen die zijn uitgerust met kortbereikradarapparatuur werkend op de 24 GHz-band van het radiospectrum. 
715/2007 …/…CH Emissie Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC N1, klasse II 31-12--2021  
715/2007  …/…CI Emissie Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC N1, klasse III, N2  31-12-2021   
715/2007  …/…AN Emissie Euro 6d-ISC N1, klasse II  31-12-2021   
715/2007  …/…AO Emissie Euro 6d-ISC   N1, klasse III, N2  31-12-2021  
595/2009  …/…D Emissies en toegang tot voertuiginformatie   M1, M2, N1, N2, M3, N3  31-12-2021 Na deze datum dienen goedkeuringen te worden afgegeven op het niveau van de letter E. 
540/2014

Geluidsniveau en vervangende geluidsdempingssystemen
 M, N1 en N3  30-06-2022 Na deze datum dienen goedkeuringen te voldoen aan fase 2. (N2 volgt een jaar later)