Vervallen typegoedkeuringen 2022

Deze tabel geeft de richtlijnen en verordeningen weer, waarvan de deelgoedkeuringen zullen komen te vervallen de dag volgend op de datum die is genoemd in de kolom ‘Uiterste registratiedatum’. Als deze deelgoedkeuring is opgenomen in een voertuig-typegoedkeuring, vervalt deze voertuig-typegoedkeuring. Hierna begint de ingangsdatum voor de restantvoorraad.
Basisregelgeving Gewijzigd door Onderwerp Voertuigclassificatie Uiterste registratie datum Toelichting
72/245 2005/49 Radiostoring (elektromagnetische compatibiliteit) M, N, O 31-12-2021              Voor voertuigen die zijn uitgerust met kortbereikradarapparatuur werkend op de 24 GHz-band van het radiospectrum. 
715/2007 …/…CH Emissie Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC N1, klasse II 31-12--2021  
715/2007  …/…CI Emissie Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC N1, klasse III, N2  31-12-2021   
715/2007  …/…AN Emissie Euro 6d-ISC N1, klasse II  31-12-2021   
715/2007  …/…AO Emissie Euro 6d-ISC   N1, klasse III, N2  31-12-2021  
595/2009  …/…D Emissies en toegang tot voertuiginformatie   M, N 31-12-2021 Na deze datum dienen goedkeuringen te worden afgegeven op het niveau van de letter E. 
540/2014

Geluidsniveau en vervangende geluidsdempingssystemen
M, N1 en N3  30-06-2022 Na deze datum dienen goedkeuringen te voldoen aan fase 2. (N2 volgt een jaar later)
 70/221 Alle Brandpreventie (tanks voor vloeibare brandstof) M, N, O  05-07-2022  
 70/221 Alle Beschermingsinrichtingen aan de achterzijde tegen klemrijden en de installatie ervan M, N, O  05-07-2022  
 70/311 Alle  Stuurinrichtingen M, N, O 05-07-2022  
 70/387 Alle Deursluitingen en deurbevestigingsonderdelen  M1, N1 05-07-2022  
 70/388 Alle Geluidssignaalinrichtingen en geluidssignalen  M, N 05-07-2022  
 72/245 Alle Radiostoring (elektromagnetische compatibiliteit) M, N, O 05-07-2022  
 74/297 Alle Bescherming van de bestuurder tegen de 
stuurinrichting bij een botsing 
M1, N1 05-07-2022  
74/483  Alle Naar buiten uitstekende delen M1 05-07-2022  
74/60 Alle Binneninrichting M1 05-07-2022  
 74/61  Alle  Beveiliging van motorvoertuigen tegen
onrechtmatig gebruik
 M2, M3, N2, N3  05-07-2022  
 74/61  Alle  Voertuigalarmsystemen (VAS)  M1, N1  05-07-2022  
 74/61  Alle Beveiliging van motorvoertuigen tegen
onrechtmatig gebruik
 M1, N1  05-07-2022  
 75/443  Alle  Snelheidsmeter en de installatie ervan  M, N  05-07-2022  
 75/443  Alle  Achteruitrij inrichting   M, N  05-07-2022  
 76/115  Alle  Verankeringen van veiligheidsgordels, Isofixverankeringssystemen
en Isofix-verankeringen
bovenaan
 M  05-07-2022  
 76/756  Alle  Installatie van verlichtings- en
lichtsignaalinrichtingen op motorvoertuigen
 M, N, O  05-07-2022  
 77/649  Alle  Gezichtsveld naar voren  M1  05-07-2022  
 89/297  Alle  Zijdelingse bescherming van vrachtwagens  N2, N3, O3, O4  05-07-2022  
 92/21  Alle  Afmetingen en massa’s  M1  05-07-2022  
 92/22  Alle  Veiligheidsruiten  M, N, O  05-07-2022  
92/23   Alle  Luchtbanden voor motorvoertuigen en
aanhangwagens daarvan
 M, N, O  05-07-2022  
 92/24  Alle  Snelheidsbegrenzers  M2, M3, N2, N3  05-07-2022  
 92/27  Alle Afmetingen en massa’s   M2, M3, N1, N2, N3  05-07-2022  
 92/114  Alle Bedrijfsvoertuigen wat de naar buiten uitstekende
delen vóór de achterwand van de cabine betreft
 N  05-07-2022  
 94/20  Alle  Mechanische koppelinrichtingen van
voertuigcombinaties
 M, N, O  05-07-2022  
 2000/40  Alle  Beschermingsinrichtingen aan de voorzijde tegen
klemrijden en de installatie ervan
 N2, N3  05-07-2022  
2001/56   Alle  Verwarmingssysteem van voertuigen  M, N, O  05-07-2022  
 2003/97  Alle Voorzieningen voor indirect zicht en de installatie
ervan
 M, N  05-07-2022  
 19/2011  Alle  Voorgeschreven platen   M, N, O  05-07-2022

Let op: Verordening (EU) 2019/2144 (GSR2) stelt ook dat rekening moet worden gehouden met de overgangsbepalingen van de ECE-reglementen. Deze zijn echter nog niet in deze lijst opgenomen. Het kan zijn dat hier ook nog vervaldata uit voortkomen. Deze zullen dan zo spoedig mogelijk worden opgenomen.