Vervallen typegoedkeuringen 2023

Deze tabel geeft de richtlijnen en verordeningen weer, waarvan de deelgoedkeuringen zullen komen te vervallen de dag volgend op de datum die is genoemd in de kolom ‘Uiterste registratiedatum’. Als deze deelgoedkeuring is opgenomen in een voertuig-typegoedkeuring, vervalt deze voertuig-typegoedkeuring. Hierna begint de ingangsdatum voor de restantvoorraad.
Basisregelgeving Gewijzigd door Onderwerp  Voertuigclassificatie  Uiterste registratiedatum  Toelichting
582/2011 2019/1939 Uitvoeringsbepalingen van 595/2009  M1, N1, M2, M3 31-12-2023  
540/2014 540/2014 Geluidsniveau en vervangende geluidsdempingssystemen  N2 30-06-2023