Vervallen typegoedkeuringen 2023

Deze tabel geeft de richtlijnen en verordeningen weer, waarvan de deelgoedkeuringen zullen komen te vervallen de dag volgend op de datum die is genoemd in de kolom ‘Uiterste registratiedatum’. Als deze deelgoedkeuring is opgenomen in een voertuig-typegoedkeuring, vervalt deze voertuig-typegoedkeuring. Hierna begint de ingangsdatum voor de restantvoorraad.
Basisregelgeving Gewijzigd door Onderwerp  Voertuigclassificatie  Uiterste registratiedatum  Toelichting
582/2011 2019/1939 Uitvoeringsbepalingen van 595/2009  M1, N1, M2, M3 31-12-2023  
540/2014 540/2014 Geluidsniveau en vervangende geluidsdempingssystemen  N2 30-06-2023   
2022/1362 2022/1362 Prestaties van zware aanhangwagens met betrekking tot hun invloed op de CO2-emissies, het brandstofverbruik, het energieverbruik en het nulemissiebereik van motorvoertuigen  O3, O4 31-12-2023 Registratie van voertuigen dienen te voldoen aan de Verordening (EU) 2022/1362.