Vervallen typegoedkeuringen 2024

Deze tabel geeft de richtlijnen en verordeningen weer, waarvan de deelgoedkeuringen zullen komen te vervallen de dag volgend op de datum die is genoemd in de kolom ‘Uiterste registratiedatum’. Als deze deelgoedkeuring is opgenomen in een voertuig-typegoedkeuring, vervalt deze voertuig-typegoedkeuring. Hierna begint de ingangsdatum voor de restantvoorraad.        
Basisregelgeving Regelgevingsnummer Onderwerp Voertuigclassificatie Einde registratiedatum Toelichting
715/2007  2017/1151
Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees
Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking
tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen
(Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en
onderhoudsinformatie

M1, N1 kl. I

N1 kl. II

N1 kl. II, N2

31-08-2024 Emissieletter AO

Emissieletter AP

Emissieletter AQ
 595/2009 2022/1362 Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1362 tot uitvoering
van Verordening (EG) nr. 595/2009 betreffende de
prestaties van zware aanhangwagens met betrekking
tot hun invloed op de CO2-emissies, het
brandstofverbruik, het energieverbruik en het
nulemissiebereik van motorvoertuigen, en tot wijziging
van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/683
O3, O4
30-06-2024  
 2019/2144 R48.07 t/m sup.1  Noodstopsignaal (D16)  M, N  06-07-2024  
  2019/2144 R135.01  Zijdelingse botsing met paal (A26)  M1, N1  06-07-2024  
  2019/2144 R137.01
R137.02
 Frontale botsing op volle breedte (A21)  M1, N1  06-07-2024  
  2019/2144 R141.01

Bandenspanningscontrole voor lichte voertuigen
(C13)

Bandenspanningcontrole voor zware voertuigen (C14) 

 N1

M2, M3, N2, N3,
O3, O4

 06-07-2024  
  2019/2144  R151.01 t/m sup.1  Informatiesysteem dode hoek (B6)  M2, M3, N2, N3
 06-07-2024  
  2019/2144  R152.01 t/m sup.1  Geavanceerde noodrem op lichte voertuigen (C9)  M,1, N1  06-07-2024  
  2019/2144  R153.00 Botsing aan de achterkant (A27)  M1, N1 06-07-2024  
  2019/2144  R155.00 Bescherming van het voertuig tegen cyberaanvallen
(D4)
 M, N  06-07-2024  
  2019/2144  R157.00 Controlesysteem voor bestuurderbeschikbaarheid
(E4)
 M, N  06-07-2024 Naleving is vereist in het geval van
geautomatiseerde voertuigen.
  2019/2144  R157.00 Systemen die dienen door de bestuurder te vervangen (E6)  M, N  06-07-2024 Naleving is vereist in het geval van
geautomatiseerde voertuigen.
  2019/2144  R157.00 Systemen die dienen om aan het voertuig
informatie te geven over de toestand van het
voertuig en de omgeving (E7)
 M, N  06-07-2024 Naleving is vereist in het geval van
geautomatiseerde voertuigen.
  2019/2144  R158.00 Achteruitrijdetectie (B7)  M, N  06-07-2024  
  2019/2144  R159.00 Botswaarschuwing voetgangers en fietsers (B5)  M2, M3, N2, N3  06-07-2024  
  2019/2144  2021/1958 Intelligente snelheidsondersteuning (D8)  M, N  06-07-2024
  2019/2144  2021/1243 Ondersteuning installatie alcoholslot (E1)  M, N  06-07-2024  
  2019/2144  2021/1341 Vermoeidheids- en aandachtswaarschuwing (E2)  M, N  06-07-2024  
  2019/2144 2022/545
R160.01
Gegevensrecorder voor incidenten (E5)  N1  06-07-2024