Overzicht wetgeving

Voordat wij een voertuig kunnen toelaten en registreren, moet aangetoond zijn dat het voertuig voldoet aan de gestelde eisen. Bij de aanvraag van een typegoedkeuring, moet u ook aantonen dat uw product en uw productieproces voldoen. Welke vereisten voor u van toepassing zijn hangt onder meer af van het soort product dat u produceert. En in welk land u uw product op de markt wilt brengen. De wetgeving vindt u op de volgende websites: