Aanleveren digitale CvO’s door fabrikant of importeur

In dit artikel leest u hoe u als fabrikant Certificaten van Overeenstemming (CvO’s) digitaal kunt aanleveren bij de RDW.  

Levering digitale CvO's opstarten

 Als u als fabrikant digitale CvO's wilt aanleveren, neemt u dan contact op met de RDW via  deze link opent in een nieuw venster [email protected]

De RDW geeft u dan informatie over:

  • de juiste samenstelling van het digitale CvO
  • het opzetten van een beveiligde verbinding
  • het juist ondertekenen van het digitale CvO met de digitale handtekening.

Door middel van een testcertificaat kunt u vervolgens de verbinding met de RDW testen en kan de inhoud van het bericht  gecontroleerd worden.  Bij aanlevering controleert de RDW of het digitale CvO inderdaad hoort bij een Europese typegoedkeuring. Ook voert de RDW controles uit op juistheid van de CvO-gegevens. Als dit allemaal akkoord is, krijgt u uw certificaat waarmee u daadwerkelijk digitale CvO's bij de RDW kunt aanleveren.

Bericht voor aanlevering

Het digitale  CvO wordt ook wel het zogenaamde Initiële Voertuig Informatie (IVI)-bericht genoemd. Het bericht bestaat uit een opsomming van attributen die de fabrikant moet aanleveren. Het IVI-bericht is ontworpen voor gebruik in de gehele Europese Unie. Het past in het toekomstig Europese model, waarbij alle EU-lidstaten gebruik gaan maken van dit bericht.

Op deze link opent in een nieuw venster de website van EReg vindt u in de map COC Data exchange de benodigde documenten:

  • het actuele IVI-bericht
  • IVI-BB (Berichtenboek)
  • XSD-bestand van de Initial Vehicle Information (IVI)

XSD

Voor het opstellen van een IVI-bericht wordt gebruik gemaakt van XSD. Dit is een XML Schema Definitietaal. Met XSD wordt de structuur voor XML-berichten beschreven. Ook wordt XSD gebruikt om het XML-bericht te valideren.

 

Digitale handtekening

Om aan te tonen dat de gegevens op het digitale CvO tijdens het transport en opslag niet zijn gewijzigd en afkomstig zijn van de juiste partij, werkt de RDW met een digitale handtekening