Een nieuw en ongebruikt voertuig inschrijven in het kentekenregister

Een versnelde inschrijving van een nieuw en ongebruikt voertuig op basis van het Certificaat van Overeenstemming (CvO) kan op 2 manieren:

1.  op basis van een digitaal CvO of
2. 
 op basis van een papieren CvO.

1. Inschrijving op basis van het digitale CvO

Het aanleveren van het digitale CvO is de start van de inschrijving van een nieuw voertuig in het kentekenregister. U bent hier als fabrikant verantwoordelijk voor. U kunt ook een andere partij machtigen die het digitale CvO voor u aanlevert, zoals uw Nederlandse importeur. Het digitale CvO is gebaseerd op het EReg-IVI-bericht.

Op basis van een digitaal CvO kan een RDW-erkenninghouder met de bevoegdheid Versnelde Inschrijving (VI) een inschrijving aanvragen met een zogenoemd kentekenaanvraagbericht. Naast het Voertuigidentificatienummer (VIN) levert hij daarin ook een beperkt aantal andere voertuiggegevens aan. Het gaat om gegevens die niet in het digitale CvO staan, maar wel noodzakelijk zijn voor de inschrijving en registratie in Nederland

Meer informatie over het aanleveren van digitale CvO’s.

2. Inschrijving op basis van het papieren CvO

Als er geen digitaal CvO beschikbaar is, kan het voertuig wel worden ingeschreven in het kentekenregister op basis van het papieren CvO. Hiervoor moet de RDW-erkenninghouder met de bevoegdheid Versnelde Inschrijving (VI) alle gegevens van het papieren CvO handmatig overnemen in de webapplicatie WEBVKR (via een provider of rechtstreeks via de RDW).

Versnelde inschrijving voor (land)bouwvoertuigen met CvO

Het online inschrijven van ongebruikte, niet eerder geregistreerde voertuigen is mogelijk voor:

  • land- en bosbouwtrekkers
  • land- en bosbouwaanhangwagens
  • verwisselbare getrokken uitrustingsstukken

Deze voertuigen moeten een CvO hebben.

Mobiele machines

Ook mobiele machines met CvO kunt u versneld inschrijven. Voor mobiele machines is geen Europese typegoedkeuring mogelijk. Wij werken aan een nationale typegoedkeuring voor deze voertuigen. Deze is later dit jaar beschikbaar. De fabrikant van mobiele machines vraagt dan een nationale typegoedkeuring aan. Mobiele machines met een nationale typegoedkeuring worden met een CvO geleverd. Dit CvO gebruikt u voor de versnelde inschrijving.