Veelgestelde vragen digitaal CvO

Op deze pagina treft u het antwoord op diverse vragen over de nieuwe manier van werken met het digitale CVO (Certificaat van Overeenstemming).

 • Heb ik een digitale handtekening nodig?

  Fabrikanten en importeurs hoeven nog geen digitale handtekening te gebruiken bij het verzenden van digitale CvO's. Tijdens een overgangsperiode van maximaal 2 jaar mag dat ook zonder. De overgangsperiode loopt tot 1 januari 2018.

 • Mag een fabrikant een andere partij machtigen voor het aanleveren van CvO’s?

  Ja, dat mag. De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van het digitale CvO ligt bij de fabrikant. Met zijn digitale handtekening tekent hij ervoor dat het CvO inhoudelijk correct is. De fabrikant kan ook één of meerdere andere partijen aanwijzen die het aanleveren voor hem mogen uitvoeren. Dit kan een Nederlandse importeur (of meerdere importeurs) zijn, maar kan ook een provider zijn.

 • Heeft het papieren CvO nog waarde?

  De waarde van een papieren Certificaat van Overeenkomst (CvO) verandert niet door de digitale versie. Als u voor een voertuig via een individuele keuring of niet via de digitale route een kenteken aanvraagt, toont u nog altijd het papieren CvO. De RDW richt zijn interne systemen wel in op het digitale CvO als standaard. Als een digitaal CvO beschikbaar is, dan kan dit CvO gebruikt worden om de gegevens in het kentekenregister op te nemen.

  Het papieren CvO heeft nog 2 functies, die niet veranderen:

  1. Het CvO is een door de voertuigfabrikant afgegeven verklaring voor de koper dat het gekochte voertuig op het ogenblik van de productie aan de geldende wetgeving in de Europese Unie voldoet.
  2. Het CvO is ook bedoeld om de bevoegde registrerende instanties van de lidstaten in staat te stellen voertuigen te registreren zonder van de aanvrager aanvullende technische documentatie te moeten verlangen.

  Beide functies blijven van toepassing. Wel zijn de EU-lidstaten zich ervan bewust dat in de toekomst deze functies wellicht kunnen komen te vervallen als alle EU-lidstaten gebruik maken van het digitale CvO.

 • Wat is de verwerkingstijd van een CvO en kentekenaanvraag?

  Als u een Certificaat van Overeenkomst (CvO) bij de RDW aanlevert, volgt een automatische controle of het bericht voldoet aan de standaard zoals opgenomen in de XSD. U krijgt als aanvrager het resultaat direct daarna digitaal terug. Als een CvO is goedgekeurd, is dit direct beschikbaar voor een kentekenaanvraag. De verwerkingstijd van een kentekenaanvraag is vergelijkbaar met die van de huidige Versnelde Inschrijving.

 • Hoe krijg ik een bevestiging dat het CvO correct door de RDW is ontvangen?

  Als u een CvO aanlevert, krijgt u hiervan altijd een melding. In die melding staat of het bericht al dan niet conform de standaard, zoals opgenomen in de XSD, is opgesteld. Als het CvO niet conform de standaard is opgesteld, wordt het CvO niet opgeslagen door de RDW.

 • Hoe gaat het kentekenaanvraagbericht eruitzien?

  U kunt bij uw provider terecht voor de specificaties.

 • Moet ik een kentekenaanvraag rechtstreeks of via een provider naar de RDW sturen?

  Een kentekenaanvraag kunt u nu al rechtstreeks bij de RDW of via een provider indienen. De invoering van het digitale CVO brengt daar geen verandering in. Beide mogelijkheden blijven dus bestaan.

 • Moet ik een CvO rechtstreeks of via een provider naar de RDW sturen?

  De Europese Richtlijn geeft aan dat de fabrikant (of gemachtigde van de fabrikant) de data van het CvO rechtstreeks naar de registrerende autoriteit moet sturen. Ook de RDW hanteert dit uitgangspunt.