De RDW maakt bij goedkeuring van voertuigen onderscheid tussen voertuigen met en voertuigen zonder typegoedkeuring. Voertuigen met een typegoedkeuring zijn voertuigen die in grote aantallen worden gebouwd volgens Europese voorschriften en die zonder verdere keuring kunnen worden toegelaten tot de weg. Voertuigen zonder typegoedkeuring kunnen ook worden toegelaten tot de weg, maar moeten eerst individueel worden goedgekeurd. Hier vindt u informatie over de individuele goedkeuring van voertuigen. U krijgt hiermee te maken bij:

 • toelatingskeuring van een niet eerder in Europa geregistreerd voertuig;
 • toelatingskeuring van een zelfbouwvoertuig;
 • wijzigingskeuring van een voertuig;

Invoer van een gebruikt voertuig uit het Verenigd Koninkrijk

Voertuigen die eerder geregistreerd zijn in het VK worden vanaf 1 januari 2021 niet meer in Nederland ingeschreven op basis van een EU-kentekenbewijs of een kentekenbewijs uit het VK. Wij behandelen het voertuig als invoer vanuit een land buiten de EU of EVA-land. Het voertuig moet individueel gekeurd worden op een van onze keuringsstations. Houd er rekening mee dat de kosten door de uitgebreidere keuring onverwachts hoger kunnen uitvallen. De keuringslocaties doen hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Is een uitgebreide technische keuring nodig, dan kan het voorkomen dat de geplande keuringstijd onvoldoende is en de keuring niet (geheel) kan worden uitgevoerd. Wij vragen u dan om op een ander tijdstip nogmaals terug te komen om de keuring af te ronden. Houd er ook rekening mee dat u te maken kunt krijgen met andere tarieven voor BPM en eventuele invoerrechten. Meer informatie hierover krijgt u bij de Belastingdienst/Douane.  

Toelatingskeuring

Om voertuigen te kunnen toetsen aan de individuele goedkeuringseisen is specifieke kennis en apparatuur nodig. De RDW-keuringsstations en de RDW afdeling Productbeoordeling verzorgen de goedkeuring voor deze voertuigen. Bij een RDW-keuringsstation kunt u een afspraak maken voor de toelatingskeuring van een personenauto, bedrijfsauto, aanhangwagen of motorfiets als:

 • u een kentekenbewijs uit een EU of EVA land kunt overleggen; of
 • u een door de douane afgegeven verhuisgoedverklaring kunt overleggen; of
 • het om een voertuig gaat met een datum eerste toelating van vóór 1 januari 1998, echter voor bromfietsen, snorfietsen, motorfietsen en driewielige motorrijtuigen (trikes en quads) om een datum eerste toelating vóór 1 januari 2006 ; of
 • het een herinvoer betreft (het voertuig was eerder in Nederland geregistreerd); of
 • het een incompleet voertuig betreft dat voltooid is (zoals chassis-cabine met opbouw); of
 • het een eerste aanvraag van een eenvoudige aanhangwagen betreft.

Als géén van de bovengenoemde situaties op uw voertuig van toepassing is of het betreft een zelfgebouwd voertuig, wordt de toelatingskeuring door de afdeling Productbeoordeling uitgevoerd. Meer informatie daarover per voertuigsoort vindt u in het menu aan de linkerkant van deze pagina.

Wijzigingskeuring

Wanneer bepaalde wijzigingen aan een voertuig zijn aangebracht moet er een keuring plaatsvinden. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld:

 • wijziging van de motor;
 • aanpassing aan de stuurinrichting of het remsysteem van een voertuig, bijvoorbeeld voor gebruik door een gehandicapte;
 • ombouw tot taxi of kampeerwagen.

Voor wijzigingen gelden dezelfde eisen als voor de individuele goedkeuring van een voertuig. Meer informatie over wijzigingskeuringen per voertuigsoort vindt u in het menu aan de linkerkant van deze pagina. Wij kunnen uw voertuig alleen keuren als het voertuig op naam staat van een eigenaar.

Individueel goedkeuringscertificaat IGC

Na de individuele goedkeuring krijgt u een individueel goedkeuringscertificaat (IGC) en kunt u ook een Nederlands kentekenbewijs krijgen. Wilt u het voertuig in een andere EU-lidstaat registreren dan heeft u het IGC nodig. Uit dit IGC blijkt aan welke richtlijnen het voertuig voldoet en op welke wijze het voertuig is getoetst. De EU-lidstaat kan nog aanvullende beoordelingen eisen. Dit is afhankelijk van de nationale eisen van die lidstaat.