Toelatingskeuring bedrijfsauto incompleet

Als u een voertuig heeft met een typegoedkeuring voor een incompleet voertuig, dan moet u – na voltooiing van het voertuig – een toelatingskeuring aanvragen bij de RDW. U kunt bij de fabrikant navragen of uw voertuig een Europese typegoedkeuring heeft. Heeft uw voertuig een Europese typegoedkeuring voor een compleet voertuig dan geldt voor u de informatie in het artikel Nederlands kenteken aanvragen voor voertuig uit de EU of EVA. Heeft u een bedrijfsauto gekocht in een land buiten de Europese Unie (EU) of EVA, dan geldt voor u de informatie in het artikel Toelatingskeuring bedrijfsauto.

Eisen bij toelatingskeuring

In dit artikel gaat het om de voertuigcategorie bedrijfsauto. In hoofdstuk 1 van de Regeling voertuigen kunt u aan de hand van de definitie en inrichtingsomschrijvingen nalezen welke voertuigen onder deze categorie vallen. De bedrijfsauto moet voldoen aan permanente en individuele goedkeuringseisen. Wanneer het voertuig een datum eerste toelating heeft van voor 1998 dan voldoet deze aan de eisen als aan de permanente eisen is voldaan. De permanente eisen kunt u vinden in hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen. De individuele goedkeuringseisen en informatie over de keuring kunt u lezen in de Wijze van keuren voor bedrijfsauto’s. Heeft uw bedrijfsauto een datum eerste toelating van voor 1 juli 2014? Dan geldt de Document Wijze van keuren versie tot 1 juli 2014 (pdf, 4mb)

Is uw bedrijfsauto van na 1 juli 2014? Dan geldt de Document Wijze van keuren vanaf 1 juli 2014 (pdf, 1mb)

Toelatingskeuring aanvragen

Het aanvragen van een toelatingskeuring gaat als volgt:

 1. U maakt online een afspraak voor een keuring bij een keuringsstation van de RDW.
 2. U gaat op de dag van de afspraak met het voertuig naar het RDW-keuringsstation en u neemt de benodigde documenten mee.
 3. De technisch medewerker beoordeelt of het voertuig aan de eisen voldoet.
 4. Als dit van toepassing is, doet u aangifte van de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM). Hoe en waar u dit kunt doen, leest u op de website van de Belastingdienst. Hier kunt u de hoogte van de BPM berekenen.
 5. Na goedkeuring van het voertuig stuurt de RDW u binnen 5 werkdagen het kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd) met de juiste gegevens per post. U ontvangt ook een brief met een volledige tenaamstellingscode. Dit is een code die u nodig heeft bij bijvoorbeeld verkoop van het voertuig. De code bestaat uit 9 cijfers. Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van het kentekenbewijs te bewaren.
 6. Als u het kentekenbewijs van de RDW heeft ontvangen, moet u kentekenplaten laten maken bij een RDW erkende kentekenplatenfabrikant en het voertuig verzekeren voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). U vindt een erkende kentekenplaatfabrikant met de RDW-locatiewijzer. 
  Van de Belastingdienst ontvangt u een rekening voor de motorrijtuigenbelasting.

Benodigde documenten

 • Het Certificaat van Overeenstemming (CvO).
 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Als dit van toepassing is: aanvullende documenten, zoals een berekening, een onderdeelgoedkeuring of een testrapport.

Kosten

Toelatingskeuring lichte bedrijfsauto € 82,00

Toelatingskeuring zware bedrijfsauto € 137,00

Kosten kentekenbewijs € 48,83

Bovengenoemde kosten betreffen een prijsindicatie. De uiteindelijke kosten kunnen hoger of lager uitvallen en zijn afhankelijk van het aantal te controleren punten.