Een voertuig voor landbouw of bosbouw moet zijn goedgekeurd voordat het op de openbare weg mag komen. Hier leest u hoe u dat kunt regelen.

Definitie land- of bosbouwvoertuig

Voertuig van de categorie T, C, R of S, niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid of een gehandicaptenvoertuig voornamelijk bestemd voor tractiedoeleinden en in het bijzonder ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken of land- of bosbouwaanhangwagens, dan wel het vervoeren van ladingen of bewerken van materialen.

Individuele toelatingskeuring van een land- of bosbouwvoertuig

Een land- of bosbouwvoertuig moet zijn goedgekeurd voordat het op de openbare weg mag komen. Deze goedkeuring kan bestaan uit een Europese typegoedkeuring, nationale kleine serie typegoedkeuring of een individuele goedkeuring. Voor meer informatie over het aanvragen ga naar 'Typegoedkeuring aanvragen'.  

Een Nederlands kenteken is niet verplicht. Wilt u echter met het land- of bosbouwvoertuig in het buitenland rijden, dan moet u een grensverkeerkenteken aanvragen. 

Identiteitsbepaling

De RDW moet voor een individuele toelatingskeuring van een land- of bosbouwvoertuig eerst de identiteit vaststellen. Daarvoor moet het voertuig zijn voorzien van een voertuigidentificatienummer (VIN). Heeft uw voertuig geen VIN dan kunt u het laten inslaan bij een RDW-keuringsstation. Neem voor het maken van een afspraak contact op met de Klantenservice van de RDW.     

Eisen bij individuele toelatingskeuring

Heeft uw land- of bosbouwvoertuig een datum eerste toelating van na 31 december 2017? Dan gelden de permanente eisen en de DocumentWijze van keuren versie vanaf 1 januari 2018 (pdf, 867kb) . Als uw land- of bosbouwvoertuig een datum eerste toelating van vóór 1 januari 2018 heeft dan gelden alleen de permanente eisen. De permanente eisen vindt u in deze link opent in een nieuw vensterhoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen

Individuele toelatingskeuring aanvragen

Er zijn drie mogelijkheden voor het aanvragen van een individuele toelatingskeuring. Dit kan bij 6 keuringsstations, het Testcentrum Lelystad of bij u aan huis.

Aanvraag bij het keuringsstation

Voor het aanvragen van een individuele toelatingskeuring kunt u terecht bij de keuringsstations Almelo, Arnhem, Den Bosch, Heerenveen, Veldhoven en Zwolle. Hiervoor kunt u het formulier Aanvraag keuringsafspraak land- of bosbouwvoertuig invullen. Uw keuze geeft u aan op het formulier. Een medewerker van het keuringsstation neemt telefonisch contact met u op om de afspraak in te plannen.

Aanvraag bij het Testcentrum

U kunt ook een individuele toelatingskeuring bij het Testcentrum in Lelystad aanvragen. Vul dan het formulier deze link opent in een nieuw vensterIndividuele goedkeuring aanvragen in. Een medewerker van het Testcentrum neemt telefonisch contact met u op om de afspraak in te plannen.

Aanvraag aan huis

De RDW kan uw voertuig eventueel ook bij u aan huis keuren of in een andere vestiging van de RDW. Vul dan het formulier Individuele goedkeuring aanvragen in en kies voor 'bezoekadres'. Een medewerker van het keuringsstation neemt telefonisch contact met u op om de afspraak in te plannen. U krijgt een prijsindicatie van de medewerker. Bij keuren aan huis rekent de RDW voorrijkosten.