Aanpassen motorvermogen brommer, motor, trike of quad

Wat kunt u doen?

Als u het motorvermogen wijzigt van een brommer, motor, trike of quad met een Nederlands kenteken, dan moet u het RDW-kentekenregister en het kentekenbewijs ook laten aanpassen. Het gaat hierbij om aanpassing van de bestaande motor en niet om vervanging van de motor.

Het aanpassen van het motorvermogen kunt u op de volgende twee manieren laten vaststellen:

 1. Door de fabrikant (of zijn Nederlandse vertegenwoordiger) via een verklaring. Dit geldt alleen voor motorfietsen. Lees hiervoor het artikel Motorvermogen wijzigen van een motorfiets
 2. Door een RDW-keuring

Vaststellen nieuw motorvermogen via RDW-keuring

U vult online het formulier in waarmee u een individuele goedkeuring aanvraagt. De RDW neemt dan contact met u op voor het maken van een keuringsafspraak. Deze keuring en eventueel noodzakelijke meting vinden plaats op het  

Het vaststellen van het motorvermogen van het voertuig kan tijdens de keuring op twee manieren gebeuren:

 1. aan de hand van betrouwbare documentatie
 2. door een vermogensmeting

Betrouwbare documentatie

Is het nieuwe motorvermogen vastgelegd in betrouwbare documentatie dan is een vermogensmeting niet nodig. Denkt u hierbij aan gegevens uit:

 • een testrapport van een technische dienst die door de RDW is erkend voor het doen van vermogenstesten volgens 95/1/EG
 • de specificaties van een door de RDW geschikt geacht en door een bevoegde instantie van een EU-lidstaat goedgekeurde aanpassingsset voor het aanpassen van het motorvermogen.

Dit kunt u op het opdrachtformulier aangeven. De RDW neemt dan contact met u op over de aan te leveren documenten bij de keuring.

Vermogensmeting

Een vermogensmeting is noodzakelijk als bij wijziging het nieuwe vermogen niet kan worden overgenomen uit daarvoor geschikte documentatie. De RDW moet dan het nieuwe vermogen vaststellen door middel van een vermogensmeting.
Het nieuwe vermogen wordt in etappes vastgesteld op de volgende wijze:

 • Meting vermogen aan het aangedreven wiel van het voertuig zonder vermogensaanpassing
 • Na aanpassing van het motorfietsvermogen wordt op dezelfde vermogenstestbank en op dezelfde wijze het vermogen gemeten aan het aangedreven wiel van de aangepaste motorfiets

Het nieuwe krukasvermogen wordt berekend aan de hand van een formule

Externe vermogensmeting

De vermogenstestbank op het RDW Testcentrum in Lelystad is geschikt voor tweewielige motorfietsen zonder zijspan. Voor meting aan de overige voertuigclassificaties/-categorieën moet in de regel worden uitgeweken naar een andere testfaciliteit. In overleg met de RDW kan worden uitgeweken naar een testfaciliteit buiten de RDW. De meting vindt dan plaats onder toezicht van de RDW.

Sinds 1 maart 2015 mag het vermogen alleen nog worden aangetoond met een testrapport van een erkende technische dienst. Voor meer informatie gaat u naar het artkel .

Wijziging in de constructie voor aanpassing motorvermogen

Het motorvermogen moet u op een solide wijze (laten) aanpassen. Snel en eenvoudig verwijderen van de toepassing mag niet mogelijk zijn. In de praktijk wordt veelal gekozen voor:

 • een verkleining van de doorlaat van de inlaat en/of uitlaat
 • een beperking van de vollast van de motor door begrenzing van de vollaststand van de smoorklep ter plaatse van de carburateur/de inlaat
 • een softwarematige aanpassing van het motormanagement

Vermogensreductie door aanpassing van de ontsteking is niet toegestaan.

Nieuw kentekenbewijs

Als het voertuig is goedgekeurd en alle documenten in orde zijn past de RDW het kentekenregister aan en stuurt u binnen 5 werkdagen per post een nieuw kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd) met de juiste gegevens. Daarnaast ontvangt u een brief met een tenaamstellingscode. De RDW verstuurt de tenaamstellingscode een werkdag later dan het kentekenbewijs. De tenaamstellingscode is een code die u nodig heeft bij bijvoorbeeld verkoop van het voertuig. De code bestaat uit 9 cijfers. Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van het kentekenbewijs te bewaren.

Is er voor het voertuig al een kentekencard afgegeven, dan ontvangt u geen nieuwe tenaamstellingscode. De bestaande tenaamstellingscode blijft geldig.

Voertuig en rijbewijscategorie

Er zijn verschillende rijbewijscategorieën voor motorfietsen, brommers en quads. Voor meer informatie over rijbewijscategorieën gaat u naar het artikel 'Soorten rijbewijscategorieën'.

Kosten

U moet rekening houden met een richtprijs van € 650,-. Extra benodigde metingen, testen en/of keuringstijd kunnen leiden tot hogere keuringskosten. Denk hierbij aan geluids- en remtesten bij verhoging van het motorvermogen.