Als u met uw voertuig gevaarlijke stoffen vervoert, moet uw transport aan strenge voorschriften voldoen. Mocht er iets mis gaan, dan kunnen die gevaarlijke stoffen een gevaar opleveren voor mens en milieu. Daarom moeten bepaalde voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren aanvullend gekeurd zijn. Deze voertuigen zijn beschreven in hoofdstuk 9.1 van het ADR (ADR-voertuigen). Voor de toelating en periodieke keuring van deze ADR-voertuigen die in Nederland geregistreerd zijn, moet u bij de RDW zijn. Bij wijziging of herstelling van een ADR-voertuig is opnieuw een toelatingskeuring vereist.

Keuringsplichtige ADR voertuigen

De volgende voertuigen moeten een ADR-keuring ondergaan:

 • Tankwagens met een inhoud van meer dan 1000 liter;
 • Voertuigen die tankcontainers vervoeren met een afzonderlijke inhoud van meer dan 3000 liter;
 • Voertuigen die stoffen van de ADR klasse 1 vervoeren (ontplofbare stoffen en voorwerpen);
 • Trekkers voor bovenstaande ADR-opleggers.

Het overige vervoer van gevaarlijke stoffen valt onder colli- en stukgoedvervoer. Deze voertuigen zijn niet ADR-keuringsplichtig. Aan het vervoer zelf zijn wel ADR-eisen gesteld, zoals een chauffeursdiploma, gevarenkaart, brandblusmiddelen e.d. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Soorten keuringen

 • Toelatingskeuring. Na goedkeuring ontvangt u een ADR-certificaat (formulier met de roze streep);
 • Periodieke ADR-keuring van de tank, meestal om de drie jaar. U ontvangt een inspectie- en constructierapport.
 • Periodieke ADR-keuring van het voertuig. Na goedkeuring wordt uw ADR-certificaat verlengd.

Aanvragen ADR-keuring

Zo vraagt u een toelatingskeuring ADR (met uitzondering van ADR-trekkers en voertuigen voor het vervoer van tankcontainers) of een periodieke ADR-keuring van de tank aan:

 1. U neemt contact op met de Testen Nationaal. Een medewerker verbindt u door naar de betreffende specialist.
 2. De specialist geeft aan welke documenten u moet overleggen.
 3. De technische specialist beoordeelt aan de hand van de documenten of de keuring uitgevoerd kan worden.
 4. In overleg wordt een keuringsafspraak gemaakt en wordt gekeken of de tank dan wel het voertuig aan de ADR-eisen voldoet.
 5. Na afloop van de keuring stuurt de RDW u een factuur.
 6. Na goedkeuring van het voertuig ontvangt u binnen enkele dagen een ADR- certificaat en als dit van toepassing is het Nederlandse kentekenbewijs of het inspectie- en constructierapport.

Voor onderstaande keuringen kunt u bij een RDW-keuringsstation terecht:

 • Toelatingskeuring van ADR-trekkers.
 • Toelatingskeuring van voertuigen voor het vervoer van tankcontainer(s) met een inhoud van meer dan 3.000 liter.
 • Periodieke ADR-keuring van voertuigen.
 • Controle op voertuigen die zijn hersteld na schade (bijv. na een ongeval).

Zo maakt u een afspraak voor het aanvragen van bovenstaande keuringen:

 1. Ga naar deze link opent in een nieuw venster'Keuringsafspraak maken' om een afspraak te maken bij een keuringsstation van de RDW.
 2. U gaat op de dag van de afspraak met het voertuig naar het RDW-keuringsstation en neemt het kentekenbewijs en als dit van toepassing is de reinigingsverklaring en het ADR-certificaat mee.
 3. De technische medewerker beoordeelt of het voertuig aan de eisen voldoet.
 4. Na goedkeuring ontvangt u een voorlopig ADR-certificaat of wordt uw ADR-certificaat verlengd.

Als u het ADR-certificaat kwijt bent of als u de nieuwe voertuigeigenaar bent, kunt u zonder afspraak langskomen bij een RDW-keuringsstation.

Regelgeving ADR

De voorschriften die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, vindt u terug in de Wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen . De technische voorschriften vindt u onder het kopje 'Meer informatie' Rijksoverheid: overzicht specifieke (technische) voorschriften.

Kosten

Omschrijving Kosten
Periodieke Keuring ADR-voertuig licht €77,50
Periodieke Keuring ADR-voertuig zwaar €138,50
Voorlopig ADR-keuringsdocument €15,00
ADR-certificaat €133,00

Bij een ADR-keuring door de afdeling Productbeoordeling van de RDW wordt gerekend met een uurtarief. Voorafgaand aan de keuring kunt u een prijsindicatie opvragen bij de afdeling Testen Nationaal.

Downloads