Typegoedkeuring aanvragen

Als een voertuig voor het eerst in een EU-lidstaat (dus ook in Nederland) wordt geregistreerd moet deze een Europese typegoedkeuring hebben. De RDW geeft deze af.

Als u een voertuig heeft dat geen of een gedeeltelijke typegoedkeuring heeft kunt u deze voor toelating op de weg laten testen en typegoedkeuren door de RDW. Ook onderdelen (componenten of technische eenheden) kunt u door de RDW laten typegoedkeuren, zodat u ze daarna kunt aanbieden aan de autobranche.

Eerst typegoedkeuren, dan verkopen

De typegoedkeuring van een voertuig is het verbindende element tussen erkenning, registratie en verkoop van uw producten. Een voertuig of onderdeel dat voor typegoedkeuring wordt aangeboden moet geproduceerd zijn door een fabrikant die is gecertificeerd en waarvoor het productieproces door de RDW is goedgekeurd. De RDW geeft hiervoor certificaten af aan fabrikanten van voertuigen of onderdelen.

Rol RDW

Afhankelijk van uw behoefte aan typegoedkeuring van componenten en technische eenheden, of systemen en voertuigen, begeleiden wij u door het hele goedkeuringsproces. Tests kunnen worden uitgevoerd in ons Test Centrum Lelystad, onder toezicht van onze Testafdeling of worden uitgevoerd door technische diensten die door ons zijn geaccrediteerd. Wij werken nauw samen met diverse technische diensten in de hele wereld.

Omdat de RDW onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid ook deelneemt aan de ontwikkeling van nationale en internationale wetgeving, houden wij de technische ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten en kunnen wij invloed uitoefenen op wet- en regelgeving en de interpretatie daarvan.