Nieuwe kaderverordening typegoedkeuringen 1 september 2020

Vanaf 1 september 2020 is deze link opent in een nieuw venster de nieuwe kaderverordening (EU)2018/858 ingegaan. Deze verordening regelt het Europese systeem van typegoedkeuren van motorvoertuigen, aanhangwagens en onderdelen.

Schonere en veiligere voertuigen

Doel van de invoering van deze nieuwe kaderverordening is om de kwaliteit en onafhankelijkheid van typegoedkeuringen en tests van voertuigen te verhogen. En om meer toezicht te hebben op voertuigen die al op de markt zijn gebracht. Het hele systeem van typegoedkeuringen wordt verbeterd en komt er een verscherpt toezicht op technische diensten. Uiteindelijk vindt ook meer digitale informatie-uitwisseling plaats met andere autoriteiten binnen de EU. Hiervoor zijn nieuwe en/of aangepaste ICT-systemen nodig.

Aanvragen typegoedkeuringen fabrikant

  • Fabrikanten moeten eerst door ons zijn toegelaten om een typegoedkeuring te kunnen aanvragen Hiervoor zijn extra eisen gesteld aan bedrijfsprocessen. Via een formulier kunnen fabrikanten een toelating aanvragen voor de deze link opent in een nieuw venster Verordening (EU) 2018/858.  
  • Voor buiten de EU gevestigde fabrikanten is een verplichte vertegenwoordiger nodig voor de markttoezichtsautoriteiten. Hiervoor moet een overeenkomst worden aangeleverd. Dit wordt een onderdeel in het aanvraagproces voor een overeenstemming van Productie (CoP).
  • Onze afdeling Certificeren geeft de typegoedkeuringen af na beoordeling van de testrapporten, informatiedocumenten en een check aan de hand van de nieuwe eisen.
  • Typegoedkeuringen die na 7 (M1/N1) of 10 jaar (overige categorieën) niet aangepast zijn, krijgen een herbeoordeling of de typegoedkeuring nog voldoet.  

Blijven bestaande typegoedkeuringen geldig?

Na 1 september 2020 vervalt richtlijn 2007/46/EG en worden er geen nieuwe 2007/46-typegoedkeuringen afgegeven. Op dat moment blijven bestaande 2007/46-typegoedkeuringen geldig. Op die bestaande typegoedkeuringen kunnen nog wel uitbreidingen en aanpassingen gedaan worden. De administratieve eisen uit de nieuwe kaderverordening (NKV)  gelden per 1 september ook voor  2007/46 goedkeuringen.  

Technische diensten

Technische diensten zullen regelmatig op een onafhankelijke manier gecontroleerd worden op basis van prestatie-eisen. Alleen zo kunnen zij hun aanwijzing om nieuwe automodellen te mogen testen behouden.

Europese Commissie

De Europese Commissie (EC) heeft vanaf 1 september meer mogelijkheden om toezicht te houden op goedkeuringsinstanties en om marktoezicht te houden. Naast de sanctiemogelijkheden voor de goedkeuringsinstanties kan de EC ook zelfstandig voertuigen recalls of sancties opleggen.  

Aanvragen van een individuele keuring

Voor individuele keuringen komt er een aangepaste ‘Wijze van keuren’ als onderdeel van de Regeling Voertuigen. Ook krijgt een aanvrager van een individuele keuring na een goedkeuring altijd een Individueel Goedkeuringscertificaat (IGC). Dit certificaat is nodig voor het aanvragen van een kenteken.

Na 1 september 2020

Na 1 september wordt verder gewerkt aan de implementatie van deze kaderverordening. Dit gaat door tot 2026. De Overgangstermijn Accreditatie technische dienst (05072022) en Elektronische gegevensuitwisseling op basis van gestructureerde data (05072026) is op dit moment nog niet bekend. Lees voor uitgebreide informatie deze link opent in een nieuw venster de nieuwe kaderverordening 2018/858.