Door deze wijzigingen, vervallen er typegoedkeuringen en is de restantvoorraadregeling  van toepassing. Fabrikanten (of zijn gemachtigde) die voertuigen produceren in de categorie L kunnen hier gebruik van maken.