Typegoedkeuring van voertuigen

Als u een geheel voertuig heeft gebouwd in een grote serie, dan is het belangrijk dat u daarvoor een Europese typegoedkeuring aanvraagt.

Het Europese typegoedkeuringscertificaat geeft u de mogelijkheid om uw voertuigen te registreren en te verkopen in de landen van de EU of de EVA. Deze typegoedkeuring vraagt u aan bij de RDW.

Productbeoordeling

Bent u een fabrikant van voertuigen en wilt u hiervoor een typegoedkeuring? De RDW kan u dan begeleiden in het test- en certificeerproces. Hier kunt u een aanvraag doen voor typegoedkeuringen en de bijbehorende testen, een begeleidend consult of voor de opgave van restantvoorraad. De formulieren waarmee u dit kunt regelen zijn in het Engels en in het Nederlands beschikbaar op de pagina Formulieren.

Eisen aan voertuigen

Om een typegoedkeuring te kunnen krijgen, moet uw voertuig voldoen aan de EG-richtlijnen. De voorschriften voor de verschillende voertuigcategorie├źn vindt u in de kaderrichtlijnen. Hierin staat welke richtlijnen of ECE-reglementen verplicht zijn en wordt het typegoedkeuringsproces beschreven. In sommige richtlijnen worden speciale eisen gesteld, bijvoorbeeld wat betreft overeenstemming van in gebruik zijnde voertuigen, hergebruik, meerfasebouw goedkeuring en gevaarlijke goederen. In Nederland gevestigde fabrikanten, die zelf het Vehicle Identification Number (VIN) inslaan, moeten een WMI-code aanvragen. EG-richtlijnen of ECE-reglementen bevatten een informatiedocument. Dit moet worden ingevuld door de fabrikant, inclusief tekeningen en/of foto's, en moet toegevoegd worden aan het aanvraagformulier voor de typegoedkeuring.

Eisen aan fabrikant

Voordat u een typegoedkeuring voor uw voertuig kunt aanvragen, moet u aantonen dat uw productieproces in orde is. Voor meer informatie gaat u naar Overeenstemming van productie (CoP) voor fabrikanten van voertuigen of componenten. Ook kunt u een door de RDW aangewezen Technische Dienst inzetten om testen uit te voeren. Gebruikt u voor de bouw van het voertuig andere fabrikanten die een deel van het voertuig bouwen, dan kan dit alleen als het voertuig en de onderdelen onder de deze link opent in een nieuw venster Richtlijn 2007/46/EG en Overeenkomst 1958 van de ECE vallen.  

Geldigheid van het Europese typegoedkeuringscertificaat

Bij het in werking stellen van strengere voorschriften, kan het certificaat de geldigheid verliezen. U moet dan bij de RDW een aanvulling op uw certificaat aanvragen. Dit moet ook als u technische wijzigingen aanbrengt. In onderstaande documenten kunt u de vervaldata voor typegoedkeuringen raadplegen.

Ingetrokken typegoedkeuringen

In Document het overzicht van ingetrokken typegoedkeuringen (pdf, 6mb) kunt u aan de hand van het typegoedkeuringsnummer zien of de betreffende typegoedkeuring is ingetrokken.

Voertuigen zonder kenteken, waarvan de typegoedkeuring vervalt

Door strengere regelgeving kan een Europese typegoedkeuring ook komen te vervallen. U kunt dan geen kenteken meer aanvragen. Een uitzondering hierop vormt de aanmelding als restantvoorraad.

Buitenwettelijk voertuig bouwen

Wilt u een voertuig bouwen dat langer en breder is dan in de wet omschreven, dan moet u daarvoor eerst toestemming vragen aan de RDW. Dit kunt u doen met het formulier voor aanvraag van een principeakkoord. Zonder principeakkoord van de RDW kan uw voertuig niet worden goedgekeurd.

Document 2 E 1170a formulier aanvraag principeakkoord (docx, 50kb)

Wij kunnen u aanvullende informatie geven over de voorwaarden voor het daadwerkelijk rijden met dit voertuig over de Nederlandse wegen.

Kosten

De prijs van een test is opgebouwd uit de volgende componenten:

  • De uitvoering van de test en ook de rapportage van de test op basis van het technisch uurtarief.
  • De administratieve kosten op basis van het administratieve uurtarief.
  • Een toeslag voor het gebruik van de faciliteiten, indien van toepassing op basis van het betreffende uurtarief.
  • Toelatingskosten en  Document instandhoudingskosten (pdf, 9kb).
De uurtarieven vindt u in de tarievenlijst van VRT van de RDW. U kunt tijdens uw gesprek met de RDW-medewerker een inschatting van de kosten vragen.
Hier vindt u de Algemene bepalingen voor testen en keuringen door de RDW.