Basisregelgeving Gewijzigd door Onderwerp Voertuigclassificatie Einde geldigheid type goedkeuring Toelichting
2006/40 - Emissies van klimaatbeheersingssystemen (airco’s) in motorvoertuigen M1 & N1 klasse I
01-01-2017  Alleen typegoedkeuringen van voertuigen met een klimaat-beheersingssysteem dat is ontworpen om gefluoriseerde broeikasgassen te bevatten met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150 worden ongeldig..
92/61 & 2002/24  -

Kaderrichtlijn 2/3-wielers

L3e, L4e, L5e, L7e

01-01-2017

Alle 92/61- en 2002/24-voertuigtypegoedkeuringen van de vermelde voertuigclassificaties worden ongeldig als gevolg van Verordening (EU) nr.168/2013.

92/61 & 2002/24 -

Kaderrichtlijn 2/3-wielers

L1e, L2e, L6e

01-01-2017

Als gevolg van bijlage IV, nr. 2.3.2 van Verordening (EU) nr. 168/2013 moeten deze voertuigclassificaties zijn voorzien van een voorziening voor veilig gedrag in de bochten (differentieel of gelijkwaardig). 

Voertuiggoedkeuring volgens Richtlijn 92/61/EEG of 2002/24/EG kunnen naar aanleiding van een uitspraak van de Europese Commissie worden aangevuld door opname van dit onderwerp.  

2000/25 2005/13

Emissies gassen en deeltjes

T2, C2, T4.1

01-01-2017 Voor motoren van de categorie Q
2000/25 2005/13 Emissies gassen en deeltjes T2, C2, T4.1 01-10-2017 Voor motoren van de categorie R