Basisregelgeving Gewijzigd door Onderwerp Voertuigclassificatie Einde geldigheid typegoedkeuring Toelichting
92/61 en 2002/24 Alle Bromfietsen L1e, L2e en L6e 01-01-2018
74/150 en 2003/37 Alle Landbouw- en bosbouwtrekkers T 01-01-2018
78/2009 Alle Voetgangersbescherming M1, N 24-02-2018 M1 ≤ 2.500 kg en N1 ≤ 2.500 kg die zijn afgeleid van een M1, voor wat betreft punt 3 van bijlage I.
715/2007 …/…W …/…ZA …/…ZD …/…ZG …/…ZJ …/…AA …/…BA Emissies (euro 5 en 6) lichte bedrijfsvoertuigen / toegang tot informatie M, N1 klasse I 31-08-2018
458/2011 en R117 Alle Rolweerstand banden M, N, O 01-11-2018 De installatie van banden van de klasse C1 of C2 moeten voldoen aan de waarden in bijlage II, deel B, tabel 2 van Verordening (EG) nr. 661/2009. Deze waarden zijn gelijk aan de waarden genoemd in R117, punt 6.3.2, fase 2.
347/2012 Alle Noodremsysteem M2, M3, N2, N3 01-11-2018 Noodremsysteem moet voldoen aan goedkeuringsniveau 2: zie aanhangsel 2 bij bijlage II van deze verordening.