Basisregelgeving Gewijzigd door Onderwerp Voertuigclassificatie Einde geldigheid typegoedkeuring Toelichting
715/2007

…/…X

…/…ZB

…/…BB

…/…AB

…/…AH

  

Emissies (euro 5 en 6) lichte bedrijfsvoertuigen N1 klasse II 31-08-2019 Alle emissie-deelgoedkeuringen van voertuigen die nog zijn gebaseerd op de NEDC-meetmethode komen te vervallen.
715/2007

…/…Y

…/…ZC

…/…ZF

…/…ZI

…/…ZL

…/…AC

…/…BC

…/…AI

  

Emissies (euro 5 en 6) lichte bedrijfsvoertuigen / toegang tot informatie N1 klasse III, N2 31-08-2019 Alle emissie-deelgoedkeuringen van voertuigen die nog zijn gebaseerd op de NEDC-meetmethode komen te vervallen.
715/2007

…/…ZE

…/…ZH

…/…ZK

Emissies (euro 5 en 6) lichte bedrijfsvoertuigen / toegang tot informatie M, N1 klasse II 31-08-2019 Alle emissie-deelgoedkeuringen van voertuigen die nog zijn gebaseerd op de NEDC-meetmethode komen te vervallen.
715/2007

…/…AD

…/…AG

…/…BG

…/…CG

…/…AJ

Emissies (euro 5 en 6) lichte bedrijfsvoertuigen / toegang tot informatie  M, N1 klasse I 31-08-2019 Alle emissie-deelgoedkeuringen van voertuigen die nog zijn gebaseerd op de NEDC-meetmethode komen te vervallen.
715/2007

…/…ZX

…/…ZY

…/…ZZ

Emissies (euro 5 en 6) lichte bedrijfsvoertuigen / toegang tot informatie Alle 31-08-2019 Alle emissie-deelgoedkeuringen van voertuigen die nog zijn gebaseerd op de NEDC-meetmethode komen te vervallen.
1322/2014

1322/2014

2016/1788

Constructie eisen landbouwvoertuigen T, C, R, S 01-01-2019
 78/2009 …/…A Voetgangersbescherming M1, N1 24-08-2019Alle M1 en N1 moeten voldoen aan punt 3 van bijlage I van Verordening (EG) nr. 78/2009. Deze goedkeuringen zijn te herkennen aan de letter B in het goedkeuringsnummer. Alle ‘A’-goedkeuringen komen te vervallen.
 2007/46 2017/2400Kaderrichtlijn 4-wielige voertuigen, onderwerp Emissies N2 > 7.500 kg, N3 01-07-2019Per deze datum moet in de voertuig-typegoedkeuring Verordening (EU) 2017/2400 zijn opgenomen voor de voertuiggroepen 4, 5, 9 en 10 [1]. Zo niet, dan komt de WVTA te vervallen.
 2015/208

2015/208

2016/1788

Functionele voertuigveiligheid landbouwvoertuigen T, C, R, S 01-07-2019 
 595/2009 …/…CEmissies en toegang tot voertuiginformatie(M1, M2, N1, N2) [2] M3, N3  31-08-2019 
 661/2009 R107.05 Bussen en toerbussen M2, M3 10-06-2019Per deze datum alle WVTA’s met daarin een deelcertificaat volgens R107.05.
 661/2009 R16.06Veiligheidsgordels en bevestigingssystemen M, N 01-09-2019Per deze datum vervallen alle WVTA’s met daarin een deelcertificaat volgens R16.06 die voor het eerst op of na 01-09-2019 zijn afgegeven.
 661/2009 R79.02Stuurinrichting M, N, O 01-09-2019Per deze datum vervallen alle alle WVTA’s met daarin een deelcertificaat volgens R79.02 die voor het eerst op of na 01-09-2019 zijn afgegeven.

[1] Zie bijlage I, tabel 1 van Verordening (EU) 2017/2400.

[2] Met een referentiemassa van meer dan 2.610 kg.