Vervallen typegoedkeuringen 2019

Deze tabel geeft de richtlijnen en verordeningen weer, waarvan de deelgoedkeuringen vervallen op de datum die is genoemd in de kolom ‘Einde geldigheid typegoedkeuring’. Als deze deelgoedkeuring is opgenomen in de voertuig-typegoedkeuring, vervalt deze voertuig-typegoedkeuring ook.            
Basisregelgeving Gewijzigd door Onderwerp Voertuigclassificatie Einde geldigheid typegoedkeuring Toelichting
715/2007

…/…X

…/…ZB

…/…BB

…/…AB

…/…AH

  

Emissies (euro 5 en 6) lichte bedrijfsvoertuigen N1 klasse II 31-08-2019 Alle emissie-deelgoedkeuringen van voertuigen die nog zijn gebaseerd op de NEDC-meetmethode komen te vervallen.
715/2007

…/…Y

…/…ZC

…/…ZF

…/…ZI

…/…ZL

…/…AC

…/…BC

…/…AI

  

Emissies (euro 5 en 6) lichte bedrijfsvoertuigen / toegang tot informatie N1 klasse III, N2 31-08-2019 Alle emissie-deelgoedkeuringen van voertuigen die nog zijn gebaseerd op de NEDC-meetmethode komen te vervallen.
715/2007

…/…ZE

…/…ZH

…/…ZK

Emissies (euro 5 en 6) lichte bedrijfsvoertuigen / toegang tot informatie M, N1 klasse II 31-08-2019 Alle emissie-deelgoedkeuringen van voertuigen die nog zijn gebaseerd op de NEDC-meetmethode komen te vervallen.
715/2007

…/…AD

…/…AG

…/…BG

…/…CG

…/…AJ

Emissies (euro 5 en 6) lichte bedrijfsvoertuigen / toegang tot informatie  M, N1 klasse I 31-08-2019 Alle emissie-deelgoedkeuringen van voertuigen die nog zijn gebaseerd op de NEDC-meetmethode komen te vervallen.
715/2007

…/…ZX

…/…ZY

…/…ZZ

Emissies (euro 5 en 6) lichte bedrijfsvoertuigen / toegang tot informatie Alle 31-08-2019 Alle emissie-deelgoedkeuringen van voertuigen die nog zijn gebaseerd op de NEDC-meetmethode komen te vervallen.
1322/2014

1322/2014

2016/1788

Constructie eisen landbouwvoertuigen T, C, R, S 01-01-2019
 78/2009 …/…A Voetgangersbescherming M1, N1 24-08-2019Alle M1 en N1 moeten voldoen aan punt 3 van bijlage I van Verordening (EG) nr. 78/2009. Deze goedkeuringen zijn te herkennen aan de letter B in het goedkeuringsnummer. Alle ‘A’-goedkeuringen komen te vervallen.
 2007/46 2017/2400Kaderrichtlijn 4-wielige voertuigen, onderwerp Emissies N2 > 7.500 kg, N3 01-07-2019Per deze datum moet in de voertuig-typegoedkeuring Verordening (EU) 2017/2400 zijn opgenomen voor de voertuiggroepen 4, 5, 9 en 10 [1]. Zo niet, dan komt de WVTA te vervallen.
 2015/208

2015/208

2016/1788

Functionele voertuigveiligheid landbouwvoertuigen T, C, R, S 01-07-2019 
 595/2009 …/…CEmissies en toegang tot voertuiginformatie(M1, M2, N1, N2) [2] M3, N3  31-08-2019 
 661/2009 R107.05 Bussen en toerbussen M2, M3 10-06-2019Per deze datum alle WVTA’s met daarin een deelcertificaat volgens R107.05.
 661/2009 R16.06Veiligheidsgordels en bevestigingssystemen M, N 01-09-2019Per deze datum vervallen alle WVTA’s met daarin een deelcertificaat volgens R16.06 die voor het eerst op of na 01-09-2019 zijn afgegeven.
 661/2009 R79.02Stuurinrichting M, N, O 01-09-2019Per deze datum vervallen alle alle WVTA’s met daarin een deelcertificaat volgens R79.02 die voor het eerst op of na 01-09-2019 zijn afgegeven.

[1] Zie bijlage I, tabel 1 van Verordening (EU) 2017/2400.

[2] Met een referentiemassa van meer dan 2.610 kg.