Basisregelgeving Gewijzigd door Onderwerp Voertuigclassificatie Einde geldigheid typegoedkeuring Toelichting
 2007/46 2017/2400Kaderrichtlijn 4-wielige voertuigen, onderwerp Emissies N2 >7.500 kg., N3

 01-01-2020

 01-07-2020

Per deze datum moet in de voertuig-typegoedkeuring Verordening (EU) 2017/2400 zijn opgenomen voor de voertuiggroepen 1, 2 en 3 [1]. Zo niet, dan komt de WVTA te vervallen. [1] Zie bijlage I, tabel 1 van Verordening (EU) 2017/2400.

Per deze datum moet in de voertuig-typegoedkeuring Verordening (EU) 2017/2400 zijn opgenomen voor de voertuiggroepen 11, 12 en 161. Zo niet, dan komt de WVTA te vervallen.

 661/2009R118.02
sup.1
Algemene veiligheid, ontvlambaarheidM3, klasse II & III 26-07-2020Per deze datum zijn voertuiggoedkeuringen met daarin een deelcertificaat volgens R118.01 ongeldig.
715/2007

…/…AE

…/…BH

…/…AK

      

Emissies (euro 5 en 6) lichte bedrijfsvoertuigen N1 klasse II 31-08-2020 .
715/2007

…/…AF

…/…BI

…/…AL

Emissies (euro 5 en 6) lichte bedrijfsvoertuigen N1 klasse III, N2 31-08-2020

Let op: Einddata voor de letters DG en AM zijn aangepast van 31-08-2020 naar 31-12-2020

715/2007

…/…DG

…/…AM

Emissies (euro 5 en 6) lichte bedrijfsvoertuigen  M, N1 klasse I 31-12-2020
661/2009

 R117.02 Cor.3 

Algemene veiligheid, Rolweerstand van de banden (C3) M, N,O 01-11-2020 Per deze datum vervallen alle voertuiggoedkeuringen als de rolweerstand van de opgenomen banden van de categorie C3 niet voldoen aan de eisen als gesteld in tabel 2 van bijlage II, deel B van Verordening (EG) nr. 661/2009.

[1] Zie bijlage I, tabel 1 van Verordening (EU) 2017/2400.