Basisregelgeving Gewijzigd door Onderwerp Voertuigclassificatie Einde geldigheid typegoedkeuring Toelichting
661/2009 R29.03Sterkte van cabineN 30-01-2021Per deze datum zijn voertuiggoedkeuringen zonder R29-deelgoedkeuring ongeldig.
  R79.02StuurinrichtingM, N ,O 

01-04-2021

Per deze datum zijn R79.00- en R79.01-goedkeuringen ongeldig*      

* R79-deelgoedkeuringen die krachtens een vorige wijzigingenreeks van dit reglement zijn verleend, blijven geldig indien de wijzigingen van de 02-series van amendementen niet van toepassing zijn voor de onderhavige voertuigtypen.

  R79.03 Stuurinrichting M, N, O 01-09-2021Per deze datum zijn R79.02-goedkeuringen ongeldig
  R16.07 sup.2Veiligheidsgordels en bevestigingssystemenM, N 01-09-2021Per deze datum zijn R16.06-goedkeuringen ongeldig
  R58.03Beschermingsinrichting aan de achterzijdeM, N, O  01-09-2021Per deze datum zijn R58.02-goedkeuringen ongeldig
  R107.07 sup.1Bussen en toerbussenM2, M3 01-09-2021Per deze datum zijn R107.06-goedkeuringen ongeldig
 540/2014 -Geluidsniveau en vervangende geluidsdempingssystemenM, N 01-07-2021In elektrische en hybride-elektrische voertuigen moet een akoestisch waarschuwingssysteem (AVAS) zijn gemonteerd.
 134/2014 …/…A1Emissies Euro 4L1e t/m L7e 01-01-2021Per deze datum moeten voertuigen aan de Euro 5-emissie eisen voldoen. Hiervan zijn voor wat betreft de type I-test uitgezonderd de L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT en L6e-B typen. Voor wat betreft de type I-test hoeven deze pas per 1-1-2025 te voldoen.
  …/…B2SHED-testgrenswaardenL3e, L4e, L5e-A, L6e-A, L7e-A  01-01-2021Per deze datum zijn B2-goedkeuringen voor de genoemde voertuigcategorieën ongeldig.
  …/…C1 Fase I OBD L3e, L4e, L5e-A, L6e-A, L7e-A 01-01-2021 
 2016/1628 RLLEmissies motoren voor non-road mobile machinery 01-01-2021Per deze datum moeten motoren van de genoemde categorieën voldoen aan fase V-emissies.
  RLREmissies motoren voor non-road mobile machinery - 01-01-2021

Per deze datum moeten motoren van de genoemde categorieën voldoen aan fase V-emissies.