Vrijstelling helmdraagplicht

Bestuurders van bepaalde brom- of motorfietsen kunnen sinds 2001 vrijgesteld worden van het dragen van een veiligheidshelm. De fabrikant moet hiervoor een aanvraag indienen bij de RDW. De RDW beoordeelt vervolgens of de bromfiets of motorfiets voldoet aan de eisen die gelden voor de vrijstelling.

Veiligheidseisen waarop de RDW toetst

De RDW toetst het voertuig aan de eisen die opgenomen zijn in de bijlage bij Regeling aanwijzing bromfietsen of motorfietse ten behoeve van vrijstelling van de helmdraagplicht . Alleen voertuigen met een Europese typegoedkeuring komen in aanmerking. Verder zijn in de bijlage eisen opgenomen voor de veiligheidscel en de veiligheidsgordels. De fabrikant moet een testrapport overleggen, waaruit blijkt dat het voertuig een aantal veiligheidstesten heeft doorstaan.

Toekenning van een vrijstelling

Als de RDW heeft vastgesteld dat het type voertuig aan alle eisen voldoet, wordt dit type aangewezen voor de vrijstelling van de helmdraagplicht. In het kentekenregister wordt dan onder 'bijzonderheden' vermeld dat de bestuurder van dit voertuig is vrijgesteld van de helmdraagplicht zoals bedoeld in art. 60, lid 1 van het RVV 1990

Europese typegoedkeuringen met vrijstelling van helmdraagplicht

Tot nu toe zijn de volgende Europese typegoedkeuringen door de RDW aangewezen voor vrijstelling van de helmdraagplicht:

  • e1*92/61*00066*00 (alle varianten en versies)
  • e1*92/61*00066*01 (alle varianten en versies)
  • e1*92/61*00066*02 (alle varianten en versies)
  • e1*92/61*00066*03 (alle varianten en versies)

Deze vrijstelling betreft motorfietsen van het merk BMW, type C1.