Typegoedkeuring van componenten

Als u één of een serie componenten, bestemd voor voertuigen, op de markt wil brengen, moet u ervoor zorgen dat deze goedgekeurd wordt door de RDW.

De voertuigfabrikant zal u om deze goedkeuring vragen, omdat deze eisen ook aan de voertuigfabrikant worden gesteld. Hieronder leest u aan welke eisen het component en, bij typegoedkeuring, ook uw productieproces moet voldoen.Verder leest u meer over hoe u deze goedkeuringen bij de RDW aanvraagt. De RDW kan u hierin ondersteunen.

Individuele goedkeuring of typegoedkeuring

U kunt voor één exemplaar, van bijvoorbeeld een stootbalk, een individuele goedkeuring aanvragen. Dit ene exemplaar moet dan voldoen aan de gestelde eisen. De goedkeuring geldt eveneens voor dit ene exemplaar. Voor een serie van dezelfde producten kunt u een typegoedkeuring aanvragen. Hiervoor moet behalve het component, ook het productieproces voldoen aan de richtlijnen: u moet kunnen garanderen dat elk exemplaar uit de serie aan dezelfde eisen voldoet (overeenkomstig met het product van de homologatietest).

Eisen aan componenten

Om een (type)goedkeuring te kunnen krijgen, moet uw component voldoen aan de  EG-richtlijnen en ECE-reglementen.

Voor systemen, afzonderlijke technische eenheden of componenten zijn EG-goedkeuringen verplicht voor alle lidstaten van de Europese Unie. Deze worden aangeduid met een kleine ‘e’. De goedkeuringen worden afgegeven op basis van EG-richtlijnen. ECE-goedkeuringen worden afgegeven voor systemen, afzonderlijke technische eenheden of componenten (hiervoor is geen WVTA mogelijk). U moet deze goedkeuring hebben voor alle landen die (vrijwillig) elke overeenkomst hebben ondertekend. In de wetgeving worden deze aangeduid met een grote ‘E’. De wereldwijd aanvaarde ECE-reglementen vormen de basis.

Productbeoordeling

Bent u een fabrikant van voertuigonderdelen en wilt u hiervoor een typegoedkeuring? De RDW kan u dan begeleiden in het test- en certificeerproces. Hier kunt u een aanvraag doen voor typegoedkeuringen en de bijbehorende testen, een begeleidend consult of voor de opgave van restantvoorraad. De formulieren waarmee u dit kunt regelen zijn in het Engels en in het Nederlands beschikbaar op de pagina Formulieren.

Eisen aan fabrikant

Voordat u een typegoedkeuring voor uw systemen, onderdelen of technische eenheden kunt aanvragen, moet u aantonen dat uw productieproces in orde is. Voor meer informatie gaat u naar Overeenstemming van productie (CoP) voor fabrikanten van voertuigen of componenten. Ook kunt u een door de RDW aangewezen Technische Dienst inzetten om testen uit te voeren.

Ingetrokken typegoedkeuringen

In Document het overzicht van ingetrokken typegoedkeuringen (pdf, 6mb) kunt u aan de hand van het typegoedkeuringsnummer zien of de betreffende typegoedkeuring is ingetrokken.

Kosten

De prijs van een test is opgebouwd uit de volgende componenten:

  • De uitvoering van de test en ook de rapportage van de test op basis van het technisch uurtarief.
  • De administratieve kosten op basis van het administratieve uurtarief.
  • Een toeslag voor het gebruik van de faciliteiten, indien van toepassing op basis van het betreffende uurtarief.
  • Toelatingskosten en Document instandhoudingskosten. (pdf, 9kb)  

De uurtarieven vindt u in de tarievenlijst van VRT van de RDW. U kunt tijdens uw gesprek met de RDW-medewerker een indicatie van de kosten vragen.

Hier vindt u de Algemene bepalingen voor testen en keuringen door de RDW.