Boordcomputer taxi

Alle taxi’s in Nederland moeten voorzien zijn van een boordcomputer. Op 1 oktober 2011 is de regelgeving daarvoor in werking getreden.

Hierin was bepaald dat alle taxiondernemers tot uiterlijk 1 februari 2015 de tijd kregen om een boordcomputer aan te schaffen, in te laten bouwen en te activeren. Per 1 april 2015 is aangepaste regelgeving van kracht waardoor de boordcomputer vanaf 1 juli 2016 aan nieuwe specificaties moet voldoen.

Typegoedkeuring Boordcomputer taxi

Boordcomputers in taxi’s moeten voorzien zijn van een typegoedkeuring en voldoen aan eisen voor (software)beveiliging. De RDW is verantwoordelijk voor de typegoedkeuring en controleert of de computer aan alle gestelde eisen voldoet.

Technische Diensten met RDW Aanwijzing

De Regeling specificaties typegoedkeuring boordcomputer taxi http://wetten.overheid.nl/BWBR0027945 schrijft voor dat de boordcomputer moet worden getest. De fabrikant kan zelf bepalen welke technische dienst (TD) hij de boordcomputer taxi laat testen. De TD moet een RDW Aanwijzing hebben en conform de ISO 17025-norm, de voorgeschreven testen uitvoeren.