De RDW verifieert of de fabrikant afdoende maatregelen heeft genomen om te waarborgen dat de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden in productie in overeenstemming zijn met het goedgekeurde type.

De start van dit proces is het aanvragen van een zogenoemde Compliance statement met betrekking tot de Conformity of Production (CoP). In het Nederlands noemen we dit Verklaring met betrekking tot Overeenstemming van productie. Met deze verklaring toont de fabrikant aan naar de buitenwereld dat het productieproces door de RDW is beoordeeld en goed bevonden voor het produceren conform de betreffende typegoedkeuringsspecificaties.

Beoordelen van uw productieproces

Als fabrikant kunt u zich aanmelden via het Opdrachtformulier COP/Orderform Compliance Statement. Hierop vindt u een lijst met alle vereiste gegevens. Zorg ervoor dat u alle relevante CoP-gegevens opneemt in uw aanvraag. Uw technische dienst kan u hierbij helpen. De RDW heeft een eigen toezicht afdeling die u ook kan helpen met uw CoP-verklaring.

Verklaring overeenstemming van productie

De RDW geeft een verklaring van goedkeuring met vervaldatum af. Voor de vervaldatum moet de fabrikant . Voor wijzigingen in uw aanvraaggegevens of verklaring van goedkeuring kunt u het aanvraagformulier 'Opdrachtformulier COP/Orderform Compliance Statement' gebruiken.

In de informatieset voor fabrikanten (brochure) vindt u specifieke informatie over de eisen, beoordelingen en procedures van de RDW.

Informatieset voor Fabrikanten - Toezicht en CoP EC Richtlijnen en ECE Reglementen

Gedetailleerde informatie vindt u in de specifieke deze link opent in een nieuw vensterEG-richtlijnen en verordeningen en ECE-reglementen.