Toezicht op overeenstemming van productie en voertuigen tijdens gebruik

De RDW stelt vast of u de juiste maatregelen heeft genomen om te waarborgen dat de voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die worden geproduceerd in overeenstemming zijn met het goedgekeurde type. Deze procedure wordt Overeenstemming van Productie (CoP) genoemd. 

Vanaf 2021 krijgt u te maken met een nieuwe toezichtprocedure die de overeenstemming van het voertuig tijdens het gebruik gaat controleren (In Service Conformity (ISC)). De RDW gaat ieder jaar emissietesten verrichten op voertuigen die in gebruik zijn genomen op basis van eerder afgegeven emissiegoedkeuringen. Wij bepalen op basis van een risicoanalyse welke voertuigmodellen getest worden.  De RDW is daarmee de toezichthouder op de betreffende milieueisen.