Beoordelen van het productieproces

Bent u een fabrikant van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden voor de autobranche? Dan moet u in het bezit zijn van EG-, ECE- of nationale typegoedkeuringen om producten te verkopen/registeren in de EU en/of landen die een ECE-overeenkomst hebben ondertekend.

Als fabrikant moet u aantonen dat de producten worden geproduceerd in overeenstemming met de relevante goedkeuring. Om de CoP aan te tonen, moet de fabrikant de vereiste documenten overleggen aan de RDW (zie Eerste Beoordeling (IA) in het Overeenstemming van Productie formulier).

De RDW beoordeelt deze documenten voor fabrikanten van onderdelen. Als deze voldoen aan de eisen van de RDW, dan geeft de RDW  een “Communicatie betreffende de Eerste Beoordeling” uit. Hiermee toont u als fabrikant aan, dat de RDW het productieproces heeft beoordeeld en dat dit goed is bevonden voor het produceren conform de betreffende goedkeuringsspecificaties.

Voor voertuigfabrikanten geldt dat de RDW na ontvangst van de vereiste documenten een afspraak maakt voor een eerste beoordelingsaudit (zie audit).

Audit

Bij voertuigfabrikanten voert de RDW eerst een audit uit voor een eerste beoordeling op locatie. Componentfabrikanten worden bezocht door de RDW voor een audit op locatie, binnen 15 maanden na afgifte van de “Communicatie betreffende de Eerste Beoordeling”.

Als uit de resultaten van deze audit blijkt dat u produceert/werkt volgens de wetgeving die van toepassing is, geeft de RDW een “Verklaring van Overeenstemming” af. Zonder een geldige “Communicatie betreffende de Eerste Beoordeling” of “Verklaring van Overeenstemming” kunt u geen typegoedkeuring aanvragen. 

CoP aanvragen of wijzigingen melden  

Met het deze link opent in een nieuw vensterformulier Overeenstemming van Productie kunt u een CoP aanvragen of een wijziging melden. 
Dit formulier is ook op te vragen via deze link opent in een nieuw venster[email protected]

Toezicht op het productieproces

De RDW houdt toezicht op de door hem verleende goedkeuringen door middel van:

  • documentbeoordeling,
  • audits en
  • zo nodig een productbeoordeling.

Hoe vaak er toezicht plaatsvindt (frequentie), hangt af van de eventuele voorschriften daarover in de regelgeving en van een risicoanalyse van de RDW.

De risicofactoren kunnen onder meer bestaan uit:

  • het ontbreken van een ISO-certificaat,
  • bevindingen bij eerdere beoordelingen,
  • de aard van het product,
  • het tijdstip van de laatste audit,
  • klachten en
  • informatie over productafwijkingen bekend bij de RDW.

De RDW voert de audits zelf uit, maar laat dit ook doen door RDW-partners of technische diensten (categorie C) die de RDW daarvoor heeft aangewezen. Fabrikanten kunnen dus ook van deze organisaties bezoek krijgen, in plaats van de RDW.

Instandhoudingskosten

De RDW heft een bijdrage voor fabrikanten met de status van houder van geldige EG (e4), ECE (E4) of nationale typegoedkeuringen. Uitleg over de heffing vindt u in de uitleg Documentinstandhoudingskosten (pdf, 9kb).

Meer informatie

De RDW heeft een informatiedocument voor het verkrijgen/ behouden van CoP. Daarin staat  specifieke informatie voor fabrikanten over de eisen, beoordelingen en procedures van de RDW. Dit document is op te vragen door een e-mail te sturen naar  deze link opent in een nieuw venster[email protected].