Beoordelen van het productieproces

Bent u een fabrikant van motorvoertuigen, aanhangwagens, systemen, onderdelen en/of afzonderlijke technische eenheden voor de autobranche ? Dan moet u in het bezit zijn van EG-, ECE- of nationale typegoedkeuringen om producten te verkopen/registeren in de EU en/of landen die een ECE-overeenkomst hebben ondertekend.

Als fabrikant moet u aantonen dat de producten worden geproduceerd in overeenstemming met het typegoedgekeurde product. Dit doet u door de RDW de vereiste documenten toe te sturen, om te garanderen dat de producten worden geproduceerd in overeenstemming met de typegoedkeuring en dus ook voldoen aan de eisen in de wetgeving. Zodra de Overeenstemming van Productie (CoP) is geaccepteerd, geeft de RDW een Compliance Statement uit. Hiermee toont u als fabrikant aan dat de RDW het productieproces heeft beoordeeld en dat dit goed is bevonden voor het produceren conform de betreffende typegoedkeuringspecificaties. Zonder een geldig Compliance Statement kunt u geen typegoedkeuring aanvragen.  

U kunt een Overeenstemming van Productie (CoP) aanvragen of een wijziging doorgeven via het formulier Overeenstemming van Productie (CoP). Dit formulier vraagt u aan door een e-mail te sturen naar deze link opent in een nieuw venster[email protected]

Toezicht op het productieproces

De RDW houdt toezicht om te beoordelen of u als fabrikant, na het aanvragen van een typegoedkeuringscertificaat, aan de goedkeuringseisen blijft voldoen. 9 maanden voordat een Compliance Statement afloopt, neemt de RDW contact met u op als u geselecteerd bent voor een CoP-audit. De RDW heeft partners aangewezen om namens de RDW op te treden bij het uitvoeren van deze audits. Dat betekent dat de geselecteerde fabrikanten ook een audit zouden kunnen verwachten van de partners in plaats van de RDW. 6 maanden voordat een Compliance Statement afloopt, neemt de partner contact op met de fabrikant voor een CoP-audit. Nadat de audit is uitgevoerd, wordt het auditrapport naar de RDW gestuurd en beslist de RDW of de Compliance Statement wordt verlengd.

De selectie gebeurt op basis van ingeschatte risico’s. Risico Gestuurd Toezicht (RGT) bestaat uit een risicoscore van alle bekende fabrikanten op basis van 5 criteria:

  1. De fabrikant is ISO-gecertificeerd of geaccrediteerd.
  2. In het verleden behaalde resultaten tijdens beoordelingen.
  3. Het soort product.
  4. De tijd sinds de laatste fysieke audit op locatie bij de fabrikant.
  5. Productafwijkingen en klachten bekend bij de RDW.

Als fabrikant kunt u een aantal van deze criteria beïnvloeden. Goede scores tijdens beoordelingen, ISO-certificering en juiste producten dragen direct bij aan een lage risicoscore en dus een versoepeld toezicht vanuit de RDW. Mocht uit de score blijken dat u als fabrikant een lager risico vormt, ontvangt u 3 maanden voor het verlopen van de Compliance Statement een e-mail met een aantal vragen. De RDW beoordeelt in dat geval uw antwoorden op deze e-mail, samen met de meegestuurde documenten. Als de documenten voldoen aan de gestelde eisen, krijgt u direct een positieve beoordeling. De RDW verlengt dan de huidige Compliance Statement met maximaal 1 jaar en geeft een extensie van de huidige Compliance Statement af met een nieuwe geldigheidstermijn.

De RDW heft een bijdrage voor fabrikanten met de status van houder van geldige EG (e4), ECE (E4) of nationale typegoedkeuringen. Uitleg over de heffing vindt u in de uitleg Documentinstandhoudingskosten (pdf, 9kb).

De RDW heeft een informatiedocument voor het verkrijgen/ behouden van CoP met daarin specifieke informatie over de eisen, beoordelingen en procedures van de RDW. Dit document is op te vragen door een e-mail te sturen naar deze link opent in een nieuw venster[email protected].