Beoordelen van het productieproces

Bent u fabrikant van voertuigen of componenten voor de autobranche, dan moet u beschikken over EG, ECE of nationale typegoedkeuringen om zich te kunnen registreren en producten te verkopen in de EU en/of landen die een ECE-overeenkomst hebben ondertekend.

Voordat u een typegoedkeuring voor een voertuig, onderdeel of een technische eenheid kunt aanvragen, moet u aantonen dat uw productieproces in overeenstemming is met de typegoedkeuring. De RDW geeft een Compliance Statement met geldigheidsdatum af zodra de door u aangevraagde Overeenstemming van Productie (CoP) is geaccepteerd. Met deze Compliance Statement toont u naar de buitenwereld aan dat het productieproces door de RDW is beoordeeld en goed is bevonden voor het produceren conform de betreffende typegoedkeuring specificaties. Zonder een geldig Compliance Statement kunt u geen typegoedkeuring aanvragen. U kunt een CoP aanvragen of een wijziging doorgeven via het formulier Overeenstemming van Productie (CoP). Het aanvraagformulier vraagt u aan door een e-mail te sturen naar deze link opent in een nieuw venster[email protected].

Voor het uitvoeren van testen voor de typegoedkeuring kunt u contact opnemen met de RDW of een door de RDW aangewezen Technische Dienst.

Toezicht op het productieproces

Na het aanvragen van een typegoedkeuringscertificaat houdt de RDW toezicht om te beoordelen of u als fabrikant van voertuigen, onderdelen of een technische eenheid aan de goedkeuringseisen blijft voldoen. Zes tot negen maanden voordat een Compliance Statement afloopt, neemt de RDW contact met u op als uw bedrijf is  geselecteerd voor een CoP audit. De selectie gebeurt op basis van Risico Gestuurd Toezicht (RGT). Als uw bedrijf een lagere risicoscore heeft, ontvangt u 3 maanden voor het verlopen van de Compliance Statement een e-mail met een aantal vragen. De RDW controleert bij een administratieve beoordeling alleen de ingestuurde documenten. Als de documenten minimaal voldoen aan de gestelde eisen, wordt de beoordeling in één keer positief afgerond. De RDW verleent dan een Compliance Statement.

De RDW heft een bijdrage voor fabrikanten met de status van houder van geldige nationale typegoedkeuringen of e4/E4 typegoedkeuringen. Uitleg over de heffing vindt u in de uitleg Documentinstandhoudingskosten (pdf, 9kb).