Beoordelen van het productieproces

Bent u een fabrikant van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden voor de autobranche? Dan moet u in het bezit zijn van EG-, ECE- of nationale typegoedkeuringen om producten te verkopen/registeren in de EU en/of landen die een ECE-overeenkomst hebben ondertekend.

Als fabrikant moet u aantonen dat de producten worden geproduceerd in overeenstemming met de relevante goedkeuring. Om de CoP aan te tonen, moet de fabrikant de vereiste documenten aan ons overleggen (zie Eerste Beoordeling (IA) in het Overeenstemming van Productie formulier).

Wij beoordelen deze documenten en als deze voldoen aan onze eisen, dan geven we een “Communicatie betreffende de Eerste Beoordeling” uit. Hiermee toont u als fabrikant aan, dat wij het productieproces hebben beoordeeld en dat dit goed is bevonden voor het produceren conform de betreffende goedkeuringsspecificaties.

Als hier aanleiding toe is kunnen wij besluiten een audit plaats te laten vinden voordat we een besluit over de eerste beoordeling nemen.

Audit

Wij bezoeken fabrikanten voor een audit op locatie, binnen 15 maanden na afgifte van de “Communicatie betreffende de Eerste Beoordeling”. Als uit de resultaten van deze audit blijkt dat u produceert/werkt volgens de wetgeving die van toepassing is, geven we een “Verklaring van Overeenstemming” af.   Zonder een geldige “Communicatie betreffende de Eerste Beoordeling” of “Verklaring van Overeenstemming” kunt u geen typegoedkeuring aanvragen.   

CoP aanvragen of wijzigingen melden  

Met het deze link opent in een nieuw vensterformulier Overeenstemming van Productie kunt u een CoP aanvragen of een wijziging melden. 
Dit formulier is ook op te vragen via deze link opent in een nieuw venster[email protected]

Toezicht op het productieproces

Wij houden toezicht op de door ons verleende goedkeuringen door middel van:

  • documentbeoordeling,
  • audits en
  • zo nodig een productbeoordeling.

Hoe vaak er toezicht plaatsvindt (frequentie), hangt af van de eventuele voorschriften daarover in de regelgeving en van een risicoanalyse van de RDW.

De risicofactoren kunnen onder meer bestaan uit:

  • het ontbreken van een ISO-certificaat,
  • bevindingen bij eerdere beoordelingen,
  • de aard van het product,
  • het tijdstip van de laatste audit,
  • klachten en
  • informatie over productafwijkingen bekend bij ons.

Wij voeren de audits zelf uit, maar we laten dit ook doen door RDW-partners of technische diensten (categorie C) die wij daarvoor hebben aangewezen. Fabrikanten kunnen dus ook van deze organisaties bezoek krijgen.

Instandhoudingskosten

Wij heffen een bijdrage voor fabrikanten met de status van houder van geldige EG (e4), ECE (E4) of nationale typegoedkeuringen. Uitleg over de heffing vindt u in de uitleg Documentinstandhoudingskosten (pdf, 9kb).

Meer informatie

Wij hebben een informatiedocument voor het verkrijgen/ behouden van CoP. Daarin staat  specifieke informatie voor fabrikanten over onze eisen, beoordelingen en procedures. Dit document is op te vragen door een e-mail te sturen naar  deze link opent in een nieuw venster[email protected].