Europese en Nederlandse wetgeving voor typegoedkeuringen

Als fabrikant bent u verantwoordelijk voor alle onderdelen van het typegoedkeuringsproces en voor de handhaving van de overeenstemming van de productie. De RDW voert hierop eventueel noodzakelijke testen uit. Voor het aanvragen van typegoedkeuringen moet u als fabrikant en uw productieproces gecertificeerd zijn. Ook de eisen voor deze certificatie worden in de wet beschreven.

Samenwerking met de RDW

De RDW geeft goedkeuringen voor voertuigen, onderdelen en fabrikanten af. Wilt u een voertuig of onderdeel op de markt brengen, dan staan in deze richtlijnen de voorwaarden genoemd waaraan u als fabrikant, uw productieproces en het product moeten voldoen. De RDW kan u adviseren over wetgeving tijdens het gehele traject van goedkeuring. Hieronder staat waar u op moet letten, welke wetgeving van kracht is voor de verschillende typegoedkeuringen en waar u deze wetgeving kunt vinden. Heeft u vragen over de toepassing van de wetgeving op uw specifieke product, .

Geheimhoudingsverklaringen

Medewerkers van de RDW (TTV) krijgen in het kader van testen van voertuigen vaak het verzoek om een privaatrechtelijke geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. De RDW tekent geen aanvullende geheimhoudingsverklaringen. De geheimhoudingsplicht is namelijk al geregeld in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze wet is van toepassing op alle overheidsinstanties, dus ook op de RDW. Hierdoor geldt deze geheimhoudingsverplichting automatisch voor alle taken van de RDW. Medewerkers van de RDW moeten deze wettelijke verplichting dan ook in acht nemen en mogen hier niet bij overeenkomst van afwijken. Op overtreding van de geheimhoudingsplicht staat gevangenisstraf of een geldboete (art. 272 van het Wetboek van Strafrecht).

Wijzigingen in wetgeving

In sommige richtlijnen worden speciale eisen gesteld, bijvoorbeeld voor overeenstemming van in gebruik zijnde voertuigen, hergebruik, meerfasebouw-goedkeuring en gevaarlijke goederen. EU-Richtlijnen, EU-Verordeningen en ECE-Reglementen worden regelmatig aangepast. Dit kan betekenen dat nieuwe typen voertuigen aan de nieuwe eisen moeten voldoen, maar ook dat typegoedkeuringen hun geldigheid kunnen verliezen. Let u daarom op de ingangsdata van richtlijnen en reglementen.

DocumentIngangsdata EG Richtlijnen en Verordeningen (pdf, 5mb)

DocumentEntry dates ECE Regulations (pdf, 3mb) 

 In deze documenten kunt u de vervaldata voor typegoedkeuringen raadplegen.

Vervallen typegoedkeuringen 2019
Vervallen typegoedkeuringen 2018 
Vervallen typegoedkeuringen 2017

Beschrijving typegoedkeuringen in de wet

Er bestaan vier soorten typegoedkeuringen: EG-goedkeuringen voor gehele voertuigen systemen, technische eenheden en componenten, ECE-goedkeuringen voor systemen, technische eenheden of componenten, Nationale typegoedkeuringen voor voertuigen met de classificatie T4.2 en T5 en Nationale typegoedkeuringen voor kleine voertuigseries. De beschrijving van de afgifte-eisen staat in nationale en internationale wetgeving.

EG- en ECE goedkeuringen

EG-goedkeuringen

Deze goedkeuringen worden afgegeven voor gehele voertuigen (deze link opent in een nieuw vensterEC-WTA) en voor systemen, afzonderlijke technische eenheden of componenten. Ze zijn verplicht voor registratie van een voertuig in één van de lidstaten van de Europese Unie. De goedkeuringen worden onder andere afgegeven door de RDW op basis van deze link opent in een nieuw vensterEG richtlijnen. Deze goedkeuringen zijn herkenbaar aan de kleine ‘e’.

ECE-goedkeuringen

Deze goedkeuringen worden afgegeven voor systemen, technische eenheden of componenten. Hierop wordt geen WVTA document afgegeven. De ECE regelementen zijn verplicht voor alle landen die vrijwillig de overeenkomsten hiervoor hebben ondertekend. De goedkeuringen zijn herkenbaar aan de grote ‘E' . De ECE Reglementen vormen de basis voor de goedkeuringen en deze zijn wereldwijd aanvaard. Sommige ECE Regelementen zijn gelijkwaardig aan EG-richtlijnen. Als dit het geval is, wordt het vermeld in de EG-kaderrichtlijnen. 

Nationale typegoedkeuringen van kleine productieseries (NSS-TA).

Voor verschillende voertuigcategorieën kan de RDW op speciale voorwaarden een nationale typegoedkeuring van kleine productieseries afgeven. Dit gebeurt op basis van nationale wetgeving. De goedkeuringen worden voor gehele voertuigen (NKS-WVTA) afgegeven en zijn geldig voor één land. De goedkeuringen zijn herkenbaar aan de kleine ‘ e’, gevolgd door ‘ NKS’ .

Individuele goedkeuring

Beschrijving van de eisen vindt u in de deze link opent in een nieuw vensterRegeling Voertuigen, artikel 3.7