Wetgeving

Om een (type)goedkeuring te kunnen verkrijgen voor een voertuig, onderdeel of een technische eenheid, moet deze voldoen aan de deze link opent in een nieuw venster Europese richtlijnen en/of deze link opent in een nieuw venster ECE Reglementen. Hierin staan de voorwaarden genoemd waaraan u als fabrikant, uw productieproces en het product moet voldoen.

EG-goedkeuringen

EG-goedkeuringen worden afgegeven voor gehele voertuigen en voor systemen, afzonderlijke technische eenheden of componenten. Ze zijn verplicht voor registratie van een voertuig in één van de lidstaten van de Europese Unie. De goedkeuringen worden onder andere afgegeven door de RDW en zijn herkenbaar aan de kleine ‘e’.

ECE-goedkeuringen

ECE-goedkeuringen worden afgegeven voor systemen, technische eenheden of componenten. Hierop wordt geen WVTA document afgegeven. De ECE-regelementen zijn verplicht voor alle landen die vrijwillig de overeenkomsten hiervoor hebben ondertekend en deze zijn wereldwijd aanvaard. De goedkeuringen zijn herkenbaar aan de grote ‘E' . Sommige ECE-reglementen zijn gelijkwaardig aan EG-richtlijnen. Als dit het geval is, wordt dit vermeld in de desbetreffende kaderrichtlijn.

Nationale typegoedkeuringen van kleine productieseries (NKS-TA).

Voor verschillende voertuigcategorieën kan de RDW op speciale voorwaarden een nationale typegoedkeuring van kleine productieseries afgeven. Dit gebeurt op basis van nationale wetgeving. De goedkeuringen worden voor gehele voertuigen (NKS-WVTA) afgegeven en zijn geldig voor 1 land. De goedkeuringen zijn herkenbaar aan de kleine ‘ e’, gevolgd door ‘ NKS’ .

Individuele goedkeuring

Beschrijving van de eisen vindt u in de deze link opent in een nieuw venster Regeling Voertuigen, hoofdstuk 3.

  • Voor de categorieën M, N en O en taxi’s staan de eisen in hoofdstuk 3 afdeling 1.
  • Voor de categorie L staan de eisen in hoofdstuk 3 afdeling 3.
  • Voor de categorieën T, C, R en S staan de eisen in hoofdstuk 3 afdeling 5.
  • Voorlopige nationale individuele goedkeuringen bij nieuwe technologieën of nieuwe concepten in hoofdstuk 3 afdeling 7.

Wijzigingen in wetgeving

In sommige richtlijnen worden speciale eisen gesteld, bijvoorbeeld voor overeenstemming van in gebruik zijnde voertuigen, hergebruik, meerfasebouw-goedkeuring en gevaarlijke goederen. EU-Richtlijnen, EU-Verordeningen en ECE-Reglementen worden regelmatig aangepast. Dit kan betekenen dat nieuwe typen voertuigen aan de nieuwe eisen moeten voldoen, maar ook dat typegoedkeuringen hun geldigheid kunnen verliezen. Let u daarom op de ingangsdata van richtlijnen en reglementen.

Document Ingangsdata EG Richtlijnen en Verordeningen (pdf, 6mb)

Document Entry dates ECE Regulations (pdf, 4mb) 

 In deze documenten kunt u de vervaldata voor typegoedkeuringen raadplegen.

Vervallen typegoedkeuringen 2021
Vervallen typegoedkeuringen 2020
Vervallen typegoedkeuringen 2019

Geheimhoudingsverklaringen

Medewerkers van de RDW krijgen in het kader van het testen van voertuigen regelmatig het verzoek om een privaatrechtelijke geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. De RDW tekent echter in beginsel geen aanvullende geheimhoudingsverklaringen. De geheimhoudingsplicht is namelijk al geregeld in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en geldt daardoor automatisch voor alle taken van de RDW. Medewerkers van de RDW moeten deze wettelijke verplichting dan ook in acht nemen en mogen hier bij overeenkomst niet van afwijken.