Voertuigveiligheid

In de Warenwet is beschreven dat producenten en distributeurs melding moeten maken van defecten die vaker voorkomen aan voertuigen en/of aan onderdelen van voertuigen.
Leveren deze defecten kans op lichamelijk letsel op dan moet er een terugroepactie (recall) worden georganiseerd. De RDW doet in Nederland de organisatie van en het toezicht op dit terugroepproces.