Veelgestelde vragen

 • Hoe geef ik kentekenplaten af voor voertuigen die nog nooit GAIK-platen hebben gehad?

  Het kan voorkomen dat voor een voertuig geen kentekenplaten in het kader van GAIK zijn gehaald. Dat kunnen voertuigen zijn die nog nooit een plaat hebben gehad en voertuigen die kentekenplaten model ´oud geel´ voeren.

  Enkele voorbeelden zijn:

  • voertuigen die sinds de invoering van de kentekenplaten met EU logo (aaneengesloten) als geschorst staan geregistreerd. Zoals bij personenauto's of vrachtwagens waar jarenlang aan gesleuteld is (restauratieproject);
  • caravans die jaren op een vaste plek hebben gestaan;
  • bromfietsen die tijdens het kenteken van brom- en snorfietsen nog niet rijklaar waren;
  • motoren die sinds de invoering van de kentekenplaten met EU logo in opslag hebben gestaan;

  Hoe maak ik afgifte van kentekenplaten mogelijk?

  U kunt een ’Verzoek voor eerste afgifte van kentekenplaten’ faxen als het volgende van toepassing is:

  • Uw klant heeft aangegeven dat er geen kentekenplaten in het kader van GAIK voor het voertuig zijn afgegeven en heeft u de reden hiervoor verteld.
  • Wanneer bij het voertuig een Voertuigbewijs (het papieren kentekenbewijs deel I of IA) aanwezig is, dan moet het bewijs voorzien zijn van duplicaatcode nul en moet er geen droogstempel of melding ´RDW GAIK´ op staan.

  Het verzoek moet in elk geval voorzien zijn van:

  • uw bedrijfsgegevens (waaronder uw bedrijfsnummer);
  • het kenteken, de bijbehorende meldcode en (als dit van toepassing is) de duplicaatcode van het kentekenbewijs;
  • de reden waarom niet eerder kentekenplaten in het kader van GAIK zijn aangeschaft;
  • de datum;
  • een handtekening.

  Eventueel voegt u bij het verzoek een kopie van het Voertuigbewijs of een kopie van het kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd).

  Aanvraagformulier faxen

  Met onderstaand formulier kunt het verzoek indienen. Het formulier kunt u via de computer invullen (met uitzondering van de handtekening) en daarna opslaan. Door het formulier te ondertekenen, verklaart u dat het Voertuigbewijs geen droogstempel of melding ´RDW GAIK´ heeft.

  Document3 E 0139 Verzoek om eerste afgifte ivm geen kentekenplaten ihkv GAIK afgegeven.pdf (pdf, 164kb)  

  Het ondertekende verzoek faxt u naar de helpdesk GAIK Online (faxnummer: 0598 69 95 55). De helpdesk beoordeelt uw verzoek.

  Let op! Pas na toestemming van de helpdesk mogen de plaat of platen gemaakt en afgegeven worden.

 • Het voertuig heeft al een geruime tijd een kenteken, maar er zijn niet eerder kentekenplaten in het kader van GAIK aangeschaft. Hoe registreer ik de kentekenplaten?

  Duplicaatcode 0 Is het kentekenbewijs voorzien van de duplicaatcode 0 en staat op het kentekenbewijs geen droogstempel of indicatie ‘RDW GAIK’, dan mag u kentekenplaten zonder duplicaatcode afgegeven en registreren als de RDW hiervoor toestemming geeft. Voor toestemming moet u een fax sturen naar de RDW (faxnummer 0598-699555). In de fax geeft u het volgende aan:

  • Het kentekennummer
  • Gegevens van de kentekenplaten
  • Reden waarom er nog niet eerder kentekenplaten zijn aangeschaft
  • Melden dat het kentekenbewijs geen droogstempel of ‘indicatie RDW GAIK’ heeft.

  De helpdesk beoordeelt de door u gestuurde gegevens. Let op! Pas na toestemming van de helpdesk mag productie en afgifte van de plaat of platen plaatsvinden. Duplicaatcode 01 of hoger Is het kentekenbewijs voorzien van een duplicaatcode die hoger is dan 0, dan moet u de kentekenplaten registeren met reden afgifte ‘Vermissing’ en de kentekenplaten voorzien van de aangegeven duplicaatcode. U moet dit registreren met reden afgifte ‘Vermissing’ omdat niet te controleren is of voor een vorig kentekenbewijs (met een lagere duplicaatcode) ooit kentekenplaten in het kader van GAIK zijn afgegeven.

 • Hoe weet ik of ik met mijn computer kan werken met GAIK Online?

  GAIK Online vereist een computer met internetverbinding om contact te maken met de RDW. Op de computer moet Microsoft Internet Explorer (minimaal versie 5.5) Service Pack 2 (uitgerust met 128-bits encryptie) geïnstalleerd zijn. Voordat u met GAIK Online gaat werken, krijgt u nog bezoek van een bedrijvencontroleur. Deze zal beoordelen of uw computer geschikt is om te gaan werken met GAIK Online.

 • Wanneer moeten er kentekenplaten geregistreerd worden in GAIK Online?

  U registreert de afgifte van de kentekenplaten bij de afgifte. Een medewerker van uw bedrijf kan kentekenplaten bij een klant afleveren (een zogenoemde koerierlevering). Deze platen worden vooraf geregistreerd in het proces ‘Productie’. Als de kentekenplaten zijn afgegeven, registreert u deze als afgegeven via het proces ‘Afgifte’. U moet de afgifte registreren op de dag dat de kentekenplaten zijn afgegeven. Mocht dit door omstandigheden niet lukken, dan heeft u uiterlijk tot 12.00 uur de volgende dag de tijd om de afgifte te registreren. Bij een doorlevering registreert u de kentekenplaten in het proces ‘ Productie’. Als de kentekenplaten aan u zijn doorgeleverd, dan registreert u de doorgeleverde kentekenplaten in het proces ‘Afgifte’.

 • Ik heb geen computer bij de balie hoe moet ik nu de afgifte van kentekenplaten registreren

  U bent niet verplicht om een computer bij de balie te hebben. Het gaat erom dat u de afgifte van kentekenplaten registreert. U mag de afgifteadministratie doen op een voor u zo ideaal mogelijke plaats op uw bedrijfsadres, mits de registratie bij afgifte plaatsvindt.

 • Waarom kunnen de kentekenplaten van een ontvangen serie blanco-kentekenplaten niet worden geregistreerd?

  De blanco-kentekenplaten moeten eerst voor ontvangst worden ingeboekt.

 • Hoe moet ik handelaarskentekenplaten registreren bij een gedeeltelijke doorlevering?

  Als u een aanvraag ontvangt voor handelaarskentekenplaten in het kader van een ‘Eerste afgifte’ waarbij u ook een doorlevering krijgt van een collega, moet u de door uzelf te maken kentekenplaten eerst in het proces ‘Productie’ registreren. Alle door u af te geven kentekenplaten moeten tezamen in het proces ‘Afgifte’ worden geregistreerd. Als u eerst de afgifte registreert van de doorgeleverde kentekenplaten dan kunt u de afgifte van de kentekenplaten die u zelf heeft gemaakt niet meer registreren

 • Mag ik een kentekenplaat waarop geen lamineercode staat, omwisselen? En hoe registreer ik dat?

  In een normale situatie bent u verplicht om bij omwisseling de lamineercode en het model van de ingenomen kentekenplaat te registreren. Handelaarskentekenplaten en kentekenplaten van het Amerikaanse model (het model 18.2) die voor 31 augustus 2002 zijn afgegeven, zijn niet voorzien van een lamineercode. Bij de omwisseling van deze kentekenplaten kunt u geen lamineercode van de ingenomen kentekenplaat invoeren. U kunt via een mail naar [email protected] of een fax naar 0598 69 95 55 alsnog een lamineercode aanvragen waarmee u de omwisseling kunt registeren. Voor vragen kunt u bellen met de helpdesk GAIK Online telefoonnummer 0598 69 26 66

 • Wanneer moet een bedrijfsvoorraadpas getoond worden?

  De bedrijfsvoorraadpas moet u tonen bij:

  • de afgifte van kentekenplaten als er geen kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard) of gedateerd kentekenbewijs deel I of deel IA voor het voertuig is afgegeven.
  • een ongedateerd kentekenbewijs deel I of deel IA.
 • Wat moet ik doen met ingeleverde kentekenplaten?

  Aan deze procedure verandert niet veel. Van de ingeleverde kentekenplaten bij ‘Vermissing’ hoeft u geen melding te doen in GAIK Online (dit is wel mogelijk). Van de ingenomen kentekenplaten bij omwisseling moet u de lamineercode en het model registreren.

 • Wat moet ik doen met kentekenplaten die niet afgehaald worden

  Na verloop van tijd (hier staat geen bepaalde termijn voor) kunt u de kentekenplaat als ‘vernietigd’ registreren. Tot die tijd moet u de kentekenplaat wel in een afsluitbare voorziening bewaren.

 • Een klant heeft taxikentekenplaten en wil nu gele kentekenplaten mag dit?

  Ja. Wordt een voertuig niet meer gebruikt als taxi, dan moeten de taxikentekenplaten omgewisseld worden. De klant hoeft het kentekenbewijs deel IA (het voertuigbewijs) of het kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd) hierbij niet te tonen.

 • Moet er bij de afgifte van taxikentekenplaten met een verhoogde duplicaatcode, opnieuw een taxiverklaring getoond worden?

  Ja, de klant moet opnieuw een taxiverklaring tonen.

 • Een klant wil kentekenplaten van het model 18.2 (Amerikaans model). Mag dit?

  Dan moet op het kentekenbewijs vermeld staan dat dit model is toegestaan. De controle hierop vindt plaats via GAIK Online. Dit model wordt per 2 stuks afgegeven. Als het voertuig aan de achterzijde is voorzien van een kentekenplaat 18.2, dan moet ook aan de voorzijde een kentekenplaat model 18.2 zijn aangebracht.

 • Een klant wil voor een voorlopig kentekenbewijs kentekenplaten, welke kentekenplaten moeten afgegeven worden?

  Het voorlopige kenteken is hetzelfde als het definitieve kenteken. Met het voorlopige kentekenbewijs en een geldig legitimatiebewijs worden gele kentekenplaten afgegeven. 

 • Hoeveel kentekenplaten moeten er worden afgegeven voor een trike?

  Voor een trike mag 1 kentekenplaat worden afgegeven. Een kentekenplaat van het model 27.1 (lang), 27.2 (rechthoekig) of een 27.10 (motorkentekenplaat).

 • Wat voor kentekenplaten moeten er worden afgegeven voor een quad?

  Twee kentekenplaten van het model 27.1 (lang) of 27.2 (rechthoekig). Het is toegestaan om één kentekenplaat van het model 27.10 voor het voertuig af te geven als dit op het papieren kentekenbewijs staat vermeld. Als er geen papieren kentekenbewijs is, dan is het toegestaan als de registratie van de kentekenplaat van het model 27.10 in GAIK Online mogelijk is.

 • Wanneer mag een voertuig donkerblauwe kentekenplaten voeren

  Als het papieren kentekenbewijs of het kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd) een datum 1e toelating voor 1 januari 1978 heeft en het kenteken uit twee keer twee cijfers en één keer twee letters bestaat. Zie voor meer informatie over kentekenplaten de pagina 'Procedures GAIK’  

 • Wat is bulkverwerking en kan ik hier ook aan deelnemen?

  Bulkverwerking geeft de mogelijkheid voor 'grootverbruikers'om een grote hoeveelheid registratiegegegevens in één keer (in Bulk) bij de RDW aan te leveren. Om te weten wat de voorwaarden zijn voor 'bulkverwerking' kunt u contact opnemen met de helpdesk GAIK Online, telefoonnummer 0598 69 26 77 of een e-mail sturen [email protected]

 • Wat moet ik doen als er een belemmerende status wordt getoond

  Bij een belemmerende status neemt u contact op met de helpdesk van GAIK Online. In dit geval mag u geen kentekenplaten voor dit voertuig afgeven.

 • Welke kentekenplaten mogen worden doorgeleverd?

  Alle platen mogen doorgeleverd worden behalve de kentekenplaten van het model 27.1 (geel lang) en 27.2 (geel rechthoekig) tenzij deze kentekenplaten voorzien zijn van kunststof opdruktekens (de zogenaamde luxe kentekenplaten).

 • Wat kan ik met een plaatafgiftecode

  Met een plaatafgiftecode kan een ander dan de aanvrager van de inschrijving (meestal de importeur van het voertuig) de kentekenplaten aanschaffen. De aanvrager van de inschrijving krijgt zo´n plaatafgiftecode van de RDW en kan deze aan een andere partij doorgeven.

  Een plaatafgiftecode bestaat uit zes cijfers. De plaatafgiftecode is alleen van toepassing bij een eerste afgifte en is tot één week na de tenaamstelling geldig of totdat het voertuig in bedrijfsvoorraad is aangemeld.

 • Waar kan ik het documentnummer vinden

  Het documentnummer staat rechtsonder op de kentekencard en bestaat uit tien cijfers. Naast het documentnummer hoeft u geen andere voertuiggegevens in te voeren.