Voertuig laten keuren voor ADR-certificaat (gevaarlijke stoffen)

Vervoert u gevaarlijke stoffen? Bijvoorbeeld vuurwerk, brandstof, zuren of gas? Deze voertuigen mogen alleen na goedkeuring van de RDW op de weg. Een goedgekeurd voertuig krijgt van ons een ADR-certificaat. Om dit certificaat te behouden, moet u het voertuig jaarlijks laten keuren bij een RDW-keuringsstation. Heeft het voertuig ook een ADR-tank? Dan moet u de tank elke 3 jaar apart laten keuren.
  • De volgende voertuigen mogen alleen gevaarlijke stoffen vervoeren mét ADR-certificaat:
   • Voertuig dat ontplofbare stoffen en voorwerpen vervoert, zoals vuurwerk, bommen en explosieven (ADR klasse 1)
   • Voertuig voor vervoer tankcontainers met een inhoud van meer dan 3000 liter
   • ADR-trekker
   • Tankwagen met een inhoud van meer dan 1000 liter
  • Vervoert u op een andere manier gevaarlijke stoffen? Het voertuig heeft dan geen ADR-certificaat nodig. Uw vervoer moet wel aan ADR-eisen voldoen: u heeft bijvoorbeeld een rijbewijs met code95, een gevarenkaart, brandblusmiddelen. Lees meer bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
  • De jaarlijkse keuring van een voertuig met een ADR-certificaat kan alleen bij een RDW-keuringsstation of onder bepaalde voorwaarden bij uw bedrijf. 
  • De 3-jaarlijkse keuring van een ADR-tank doen wij op uw locatie. Zie ADR-tank keuren op locatie. 
  • Uw voertuig moet voldoen aan de eisen. Zie ‘Regelgeving bij ADR-keuringen’.
  • Bent u het ADR-certificaat kwijt? Voor een vervangend document kunt u zonder afspraak langskomen bij een RDW-keuringsstation.
  • Gaat het om een nieuw, aangepast of beschadigd ADR-voertuig? Ga dan naar 'Nieuw ADR-voertuig laten keuren'. 
 • Elk voertuig met een ADR-certificaat moet jaarlijks gekeurd worden. Alleen de RDW mag deze keuring doen. Gelijktijdig doen wij de APK-keuring. 

  Zo werkt het

  1. Via de knop 'Keuringsafspraak maken' maakt u een afspraak bij 1 van onze keuringsstations. Dit kan bij de RDW-keuringsstations in Almelo, Amsterdam, Arnhem, Elsloo, Groningen, Rijen, Roosendaal, Schiedam, Veldhoven, Waddinxveen, Zwijndrecht en Zwolle.
  2. U logt in met DigiD of eHerkenning. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een ADR-voertuig ook aan huis laten keuren.
  3. Op de dag van de afspraak gaat u met het voertuig naar het keuringsstation. Daar betaalt u voor de keuring.
  4. U neemt mee:
   • het kentekenbewijs
   • ingevulde en ondertekende reinigingsverklaring (pdf, 123kb) (niet nodig bij nieuwe voertuigen of vervoer ontplofbare stoffen en voorwerpen)
   • uw ADR-certificaat
   • inspectierapport van de ADR-tank
  5.  Onze technisch medewerker beoordeelt of het voertuig aan de eisen voldoet.
  6. Keuren wij het voertuig goed? Dan verlengen wij uw ADR-certificaat.
 • Heeft u een ADR-tank in gebruik? Dan bent u verplicht om elke 3 jaar de veiligheid van de tank te laten keuren. Elke 6 jaar controleren we ook de binnenkant van de tank en een aantal extra eisen. Deze keuringen doen we alleen op uw locatie.  

  Zo werkt het 

  1. Via de knop ‘ADR-tank periodiek laten keuren’ gaat u naar een formulier.
  2. Daar kiest u bij 'Voertuigcategorie' voor ‘ADR/VLG’.
  3. Kies bij diensten 'Tankkeuring op locatie'.
  4. Binnen 3 dagen bellen wij u om een afspraak in te plannen op uw locatie.
  5. De RDW-inspecteur kijkt of de tank aan de eisen voldoet.
  6. Keuren wij de tank goed? Dan krijgt u een nieuw tank-inspectierapport mee.  
 • Tarieven op het keuringsstation

  Omschrijving Kosten
  Periodieke Keuring ADR-voertuig licht €97,50
  Periodieke Keuring ADR-voertuig zwaar €172,50
  Voorlopig ADR-keuringsdocument €19,00

  Tarieven keuring op locatie

  Voor een ADR-tankkeuring op locatie rekenen wij een uurtarief. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn? Dan kunt u deze opvragen via [email protected]

   

 • ADR is een internationale overeenkomst van 52 landen voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. ADR staat voor ‘Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road’. Elke 2 jaar stemt een team experts de voorschriften af op de laatste technische ontwikkelingen. 
  De voorschriften die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, vindt u terug in de Wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen

Heeft deze informatie u geholpen?