In de ‘Opdracht tot tenaamstelling’ geeft u als erkende lease- of financieringsmaatschappij aan op welke naam het voertuig komt. Dat kan de leasemaatschappij, de berijder of de werkgever van de berijder zijn. Ook kan aan de ‘Opdracht tot tenaamstelling’ gekoppeld worden wie na de tenaamstelling verantwoordelijk is voor het nakomen van de verschillende voertuigverplichtingen . Als het voertuig op naam van een leasemaatschappij moet komen, kunt u bovendien aangegeven naar wie de RDW het kentekenbewijs moet sturen. Alle ingevoerde gegevens worden opgeslagen en opgehaald als het nodig is om gebruikt te worden, door opname in een digitale machtiging of bij de tenaamstelling.