Aan een aanvraag van een erkenning of bevoegdheid zijn aanvraagkosten verbonden. Wij houden toezicht op de afgegeven erkenningen en bevoegdheden, voor een zo goed mogelijke kwaliteit van dienstverlening. Hiervoor brengen wij het jaarlijkse instandhoudingstarief in rekening.