Aan een aanvraag van een erkenning of bevoegdheid zijn aanvraagkosten verbonden. De RDW houdt toezicht op de afgegeven erkenningen en bevoegdheden, voor een zo goed mogelijke kwaliteit van dienstverlening. Hiervoor brengt de RDW het jaarlijkse instandhoudingstarief in rekening.