Tarieven

Aan de erkenning bedrijfsvoorraad en de bevoegdheid “Versnelde Inschrijving” zijn kosten verbonden. Zie hiervoor Tarieven RDW-erkenningen

Voorwaarden aanvraag

De Versnelde Inschrijving is alleen voor toegelaten voertuigen die nog niet eerder op de weg zijn geweest. De RDW moet hier een nationale typegoedkeuring of een Europese typegoedkeuring voor hebben afgegeven. Een Europese typegoedkeuring die is afgegeven door een goedkeuringsinstantie van een andere EG lidstaat is ook geldig. Zie artikel 22, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

De aanvraag voor de Versnelde Inschrijving bestaat uit:

Voor BPM-plichtige voertuigen moet u ook een artikel 8 vergunning (afgegeven door de Belastingdienst) meesturen. Een artikel 8 vergunning is de toestemming die u krijgt van de Belastingdienst om achteraf de BPM te voldoen.

Eisen

De aanvrager moet:

 • In het bezit zijn van een erkenning Bedrijfsvoorraad, afgegeven door de RDW.
 • Voor BPM-plichtige voertuigen, in het bezit zijn van een artikel 8 van de Wet op de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen 1992 vergunning.
 • In bezit zijn van door de RDW goedgekeurde datacommunicatieapparatuur en digitale verbinding met de RDW via een provider. Voor een overzicht van de providers zie de 'informatiemap voor de voertuigbranche'.
 • Op de hoogte zijn van de toezichtbeleidsbrief en zich hieraan houden.
 • Een kwaliteitshandboek overleggen. De RDW stuurt u na ontvangst van het aanvraagformulier per e-mail een invulbaar kwaliteitshandboek (in pdf-vorm).

Goedkeuring deelname

Als de RDW uw aanvraag goedkeurt ontvangt u hiervan schriftelijk bericht. U krijgt dan toestemming om inschrijvingen volgens de Versnelde Inschrijving aan te vragen. U ontvangt in de brief een unieke importeurscode die u moet gebruiken bij het aanvragen van een inschrijving.

Juiste gegevens in kwaliteitshandboek

Als u over de bevoegdheid Versnelde Inschrijving beschikt en uw bedrijfsgegevens wijzigen, dan moet u de gewijzigde gegevens aanpassen in het kwaliteitshandboek. Vervolgens moet u het aangepaste kwaliteitshandboek digitaal naar de RDW sturen. De RDW moet altijd over een kwaliteitshandboek met juiste gegevens beschikken.

Voorschriften aanvraag Versnelde Inschrijving

De aanvraag voor een inschrijving moet via een goedgekeurde elektronische weg verlopen. Dit kan rechtstreeks bij de RDW (WEBVKR) of bij een zogenaamde provider (A2SP, RDC of VWE). Voor meer informatie en een overzicht van de providers zie de 'informatiemap voor de voertuigbranche'.
De aanvrager moet in het bezit zijn van het originele CvO op het moment van de inschrijving.

U mag via de Versnelde Inschrijving alleen inschrijvingen aanvragen voor voertuigen die:

 • nieuw en ongebruikt zijn;
 • een Europese of Nederlandse nationale typegoedkeuring hebben;
 • binnen vijf werkdagen toonbaar zijn op een voor controle toegankelijk stallinglocatie op Nederlands grondgebied.

Voorschriften inschrijving

Controle gegevens van de inschrijving

U moet na de aanvraag de inschrijving controleren op juistheid van de gegevens. Als u een onjuistheid constateert, moet u een verzoek bij de RDW indienen voor een correctie. De melding moet binnen vijf werkdagen bij de RDW binnen zijn.

Inschrijving verwijderen

Onder bepaalde voorwaarden mag een inschrijving worden verwijderd uit het kentekenregister. Dit mag alleen als de koper van het voertuig is overleden of, in geval van een rechtspersoon failliet is gegaan.
U mag in dit geval een begeleidende brief sturen naar de RDW met het verzoek de inschrijving uit het kentekenregister te verwijderen.
U moet in de begeleidende brief het volgende vermelden:

 • het kenteken;
 • het voertuigidentificatienummer van het voertuig;
 • het verzoek dat de inschrijving verwijderd moet worden;
 • de reden van het verwijderen van de inschrijving;

De koopovereenkomst moet u ook meesturen 

Controle kentekenregister

Om de zuiverheid van het kentekenregister te waarborgen controleert de RDW steekproefsgewijs het kentekenregister. Hierbij vraagt de RDW maandelijks het CvO op van 10% van alle aanvragen met een minimum van één en een maximum van tien CvO’s. De RDW kan deze controle uitbreiden, als wij hier een reden voor zien.

Adres

Het adres waar u verzoeken, CvO’s of andere documenten die betrekking hebben op de bevoegdheid Versnelde Inschrijving, heen kunt sturen is:
RDW, VRD - Versnelde Inschrijving
Postbus 30.000
9640 RA Veendam