APK-erkenning aanvragen

Zo vraagt u een APK-erkenning aan:

 1. U downloadt het formulier DocumentAanvraag erkenningen, bevoegdheden en of regelingen (pdf, 80kb). Wilt u de erkenning voor meerdere locaties aanvragen, dan moet u voor elke locatie afzonderlijk een aanvraag indienen. Het is van belang dat u uw e-mailadres invult op het aanvraagformulier. Hiermee geeft u toestemming om e-mail te gebruiken voor correspondentie over de erkenning.
 2. U stuurt het ingevulde, ondertekende, aanvraagformulier samen met de benodigde documenten naar:
  RDW Servicecentrum Erkenningen
  Postbus 30.000
  9640 RA Veendam
 3. Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u het RDW-certificaat. Binnen 2 weken na ontvangst moet u dit certificaat installeren. Ga voor meer informatie naar de Handleiding RDW-certificaat;
 4. De RDW beoordeelt uw aanvraag.
 5. U ontvangt van de RDW per e-mail het formulier ‘Verklaring voldoen aan erkenningseisen’.
 6. In dit formulier verklaart u, dat u voldoet aan de erkenningseisen. Voor meer informatie gaat u naar 'Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK'. U stuurt het formulier per e-mail terug naar deze link opent in een nieuw venster[email protected].
 7. Een RDW Toezichthouder Bedrijven maakt een afspraak en controleert of uw bedrijf voldoet aan de eisen en voorwaarden.
 8. Na afronding van de aanvraag stuurt de RDW u de toekenning van de erkenning of een uitstelbrief/weigeringsbesluit.
 9. U betaalt de kosten via automatische incasso of via overschrijving (dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier).
 10. Jaarlijks betaalt u (per bedrijfslocatie) een instandhoudingstarief en kosten per transactie.

Voorwaarden

 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel.

Benodigde documenten

 • (kopie) uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 4 weken.

Toezicht

De RDW houdt toezicht op bedrijven die een RDW-erkenning hebben. Ga voor meer informatie naar Toezichtbeleid RDW-erkenningen.

Kosten

Omschrijving Kosten
Eerste aanvraag erkenning APK €384,50
Bedrijfsbezoek nav een aanvraag erkenning/bevoegdheid €110,00
Jaarlijkse kosten erkenning APK €187,70
Jaarlijkse kosten erkenning APK €187,70
jaarlijkse kosten beveiliging online verbinding met RDW €19,90