U kunt dit voorkomen door de ‘Erkenning Bedrijfsvoorraad' bij de RDW aan te vragen. U kunt dan de voertuigen van uw bedrijf die u wilt verkopen in de zogenoemde bedrijfsvoorraad plaatsen. Als u voertuigen inkoopt, dan kunt u hiervoor vrijwaringsbewijzen uitschrijven of printen. Voertuigen die in de bedrijfsvoorraad staan, zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, en APK-plicht. Wel moeten de voertuigen voldoen aan de verzekeringsplicht. U kunt hiervoor een collectieve verzekering, Registratie Dekking Bedrijfsvoorraad (RDB), afsluiten bij uw verzekeringsmaatschappij.

Als u gebruik maakt van de openbare weg met een voertuig uit uw bedrijfsvoorraad, dan moet het voertuig altijd zijn voorzien van een handelaarskenteken. 

De erkenning Bedrijfsvoorraad moet u ook hebben als u in aanmerking wilt komen voor de volgende bevoegdheden:

 • Tenaamstelling Voertuigen (TV);
 • Online Registratie Auto Demontage (ORAD);
 • Online Registratie Export Handelaren (OREH);
 • Versnelde Inschrijving (VI).

Nevenvestiging

Heeft u een nevenvestiging? Dan kunt u een (deel) erkenning Bedrijfsvoorraad aanvragen. Met een deelerkenning Bedrijfsvoorraad kunt u naast de bij de RDW geregistreerde hoofdvestiging een bij de KvK ingeschreven nevenvestiging laten registreren. U kunt dan op uw nevenvestiging voertuigen in de (deel)bedrijfsvoorraad zetten. Wel moet u de administratie op de nevenvestiging voeren. De RDW houdt ook toezicht op deze vestiging. U kunt ook voor uw nevenvestiging een eigen handelaarskentekenbewijs aanvragen.

Erkenning bedrijfsvoorraad aanvragen

Zo vraagt u de erkenning aan:

 • U downloadt het formulier DocumentAanvraag erkenningen, bevoegdheden en of regelingen (pdf, 80kb) ’
 • U stuurt het ingevulde aanvraagformulier naar:
  RDW Servicecentrum Erkenningen
  Postbus 30.000
  9640 RA Veendam
 • Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u het RDW-certificaat. Binnen 2 weken na ontvangst moet u dit certificaat installeren. Ga voor meer informatie naar de Handleiding RDW-certificaat;
 • Ook maakt de RDW (telefonisch) een afspraak voor een bedrijfsbezoek door een RDW Toezichthouder Bedrijven voor een zogenoemde 'schouwing'. De RDW Toezichthouder Bedrijven bekijkt of uw bedrijf voldoet aan de eisen en voorwaarden. Spreekt u geen of slecht Nederlands? Zorgt u er dan voor dat iemand aanwezig is die het gesprek voor u kan vertalen;
 • Als de RDW uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u:
  - het besluit (dat u erkend bent voor de erkenning Bedrijfsvoorraad);
  - één bedrijfsvoorraadpas. Wilt u (tegen betaling) meerdere passen ontvangen, dan kunt u dit aangeven op het formulier;
  - het muurschild plus erkenningssticker;
 • U betaalt de kosten voor de aanvraag Erkenning bedrijfsvoorraad via automatische incasso of overschrijving (dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier);
 • U sluit een abonnement af bij een provider (Providers voegen extra dienstverlening toe aan de basisdiensten van de RDW. Hierdoor kunnen autobedrijven hun werk makkelijker uitvoeren. De basisdiensten van de RDW, zoals tenaamstellen en opnemen in bedrijfsvoorraad, kunt u ook rechtstreeks bij de RDW afnemen.);
 • U kunt als alles geregeld is voertuigen in uw bedrijfsvoorraad opnemen.

Voorwaarden voor de aanvraag (deel)erkenning Bedrijfsvoorraad

Om in aanmerking te komen voor de (deel)erkenning Bedrijfsvoorraad moet uw bedrijf aan een aantal voorwaarden en eisen voldoen. De eisen kunt u vinden in deze link opent in een nieuw vensterde Regeling erkenning Bedrijfsvoorraad op wetten.overheid.nl. Leest u ook de informatie over het Toezichtbeleid van de RDW goed door. De informatie die hierin staat is belangrijk voor uw deelname en later het behoud van uw erkenning, deelname of bevoegdheid.

 • Als u een eenmanszaak heeft, moet u 18 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen;
 • U of uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Als u een BV in oprichting (i.o) heeft, komt u niet in aanmerking voor een erkenning;
 • Uit de bedrijfsomschrijving op uw uittreksel van de KvK blijkt dat uw bedrijfsactiviteiten bestaan uit het inkopen of fabriceren van voertuigen met het doel deze te verkopen of uw bedrijfsactiviteiten bestaan uit het bedrijfsmatig inkopen van voertuigen met het doel deze te bewaren en te bewerken (demonteren);
 • Uw bedrijf beschikt over een bedrijfsadres. Hier bewaart u uw administratie. De RDW Toezichthouder Bedrijven van de RDW voert hier ook de periodieke controle uit;
 • Op uw bedrijfsadres heeft u een afsluitbare voorziening voor het opbergen van RDW-documenten;
 • Uw bedrijf beschikt over een bedrijfslocatie waar u de voertuigen uit uw bedrijfsvoorraad kunt stallen. Dit mag niet de openbare weg zijn;
 • U moet een computer hebben en een internetverbinding. De RDW biedt ondersteuning vanaf Windows 7 en hoger, in combinatie met de browser Internet Explorer 10 of hoger. De RDW ondersteunt het gebruik van Apple producten niet;
 • U moet een printer hebben. Met de printer moet u op A-4 formaat kunnen printen.

Afhandelingstermijn

Als aan alle voorwaarden is voldaan, duurt de afhandeling van uw aanvraag ongeveer 4 weken.

Kosten

De RDW brengt kosten in rekening voor het aanvragen van een erkenning, bevoegdheid en/of regeling. De kosten voor het behandelen van een aanvraag betaalt u ook als de RDW uw aanvraag annuleert, weigert of buiten behandeling plaatst. Verder brengt de RDW kosten in rekening voor:

 • een schouwing van een bedrijf naar aanleiding van een wijziging in de bedrijfsgegevens;
 • het bezoek van een RDW Toezichthouder Bedrijven na een sanctie om te schouwen;
 • wijzigingen in de bedrijfsgegevens zonder dat een RDW Toezichthouder Bedrijven een schouwing heeft uitgevoerd;
 • het bezoek van een RDW Toezichthouder Bedrijven na een sanctie om te schouwen;
 • het bezoek van een RDW Toezichthouder Bedrijven wanneer een controle na een herschouwing plaatsvindt;
 • Toezicht op erkenningen, bevoegdheden en/of regelingen. Dit heet ‘instandhoudingstarief’. Deze kosten brengt de RDW jaarlijks in rekening. De peildatum hiervoor is 1 januari.
 • de beveiliging online communicatie met de RDW. Deze kosten brengt de RDW jaarlijks in rekening. De peildatum hiervoor is 1 januari.
Omschrijving Kosten
Aanvraag erkenning bedrijfsvoorraad €192,30
Bedrijfsbezoek nav een aanvraag erkenning/bevoegdheid €110,00
jaarlijkse kosten beveiliging online verbinding met RDW €19,90
jaarlijkse kosten erkenning bedrijfsvoorraad €97,90
Tenaamstellen Bedrijfsvoorraad via provider €3,19
Afgifte extra / vervangende bedrijfsvoorraadpassen €22,40