Erkenning Export Dienstverlening aanvragen

Zo vraagt u de erkenning aan:

 1. U downloadt het formulier DocumentAanvraag erkenningen, bevoegdheden en of regelingen (pdf, 80kb) 
 2. U stuurt het ingevulde, ondertekende aanvraagformulier naar:
 3.     RDW Servicecentrum Erkenningen
      Postbus 30.000
      9640 RA Veendam.

 4. Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u het RDW-certificaat. Binnen 2 weken na ontvangst moet u dit certificaat installeren. Ga voor meer informatie naar de Handleiding RDW certificaat;
 5. Ook maakt de RDW (telefonisch) een afspraak voor een bedrijfsbezoek door een RDW Toezichthouder Bedrijven. Deze bekijkt of uw bedrijf voldoet aan de eisen en voorwaarden. Spreekt u geen of slecht Nederlands? Zorgt u er dan voor dat er iemand aanwezig is die het gesprek voor u kan vertalen;
 6. Als de RDW uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u:
  • het besluit (dat u erkend bent voor de erkenning Export Dienstverlening);
  • het muurschild plus erkenningssticker
 7. U betaalt de kosten via automatische incasso of overschrijving (dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier);
 8. U sluit een abonnement af bij een provider. U kunt als alles geregeld is, voertuigen aanmelden voor Export Dienstverlening.

Voorwaarden voor de aanvraag erkenning Export Dienstverlening

Om in aanmerking te komen voor de erkenning Export Dienstverlening moet uw bedrijf aan een aantal voorwaarden en eisen voldoen. De eisen kunt u vinden in deze link opent in een nieuw vensterIn de Regeling erkenning Export Dienstverlening op wetten.overheid.nl
Leest u ook de informatie over het Toezichtbeleid van de RDW goed door. De informatie die hierin staat is belangrijk voor uw deelname en later het behoud van uw erkenning, deelname of bevoegdheid.

 • Als u een eenmanszaak heeft, moet u woonachtig zijn in Nederland;
 • U of uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Als u een BV in oprichting (i.o) heeft, komt u niet in aanmerking voor een erkenning;
 • Uit de bedrijfsomschrijving op uw uittreksel van de KvK blijkt dat uw bedrijfsactiviteiten bestaan uit het verlenen van exportdiensten voor voertuigen voor derden;
 • Uw bedrijf beschikt over een bedrijfsadres. Hier bewaart u uw administratie. De RDW Toezichthouder Bedrijven voert hier ook de periodieke controle uit;
 • U moet een computer hebben en een internetverbinding. De RDW biedt ondersteuning vanaf Windows 7 en hoger, in combinatie met de browser Internet Explorer 10 of hoger. De RDW ondersteunt het gebruik van Apple producten niet;
 • U moet een printer hebben. Met de printer moet u op A-4 formaat kunnen printen.
 • U moet een goedgekeurde kluis hebben. De kluis moet geschikt zijn voor opslag van blanco kentekenbewijzen deel II (A-4 formaat) en minimaal voldoen aan de Europese norm EN 14 450 Securitylevel 1. Meer informatie kunt u vinden op de site van de Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW) de Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW).    

Kosten

De RDW brengt kosten in rekening voor het aanvragen van een erkenning, bevoegdheid en/of regeling. De kosten voor het behandelen van een aanvraag betaalt u ook als de RDW uw aanvraag annuleert, weigert of buiten behandeling plaatst. Verder brengt de RDW kosten in rekening voor:

 • een schouwing van een bedrijf naar aanleiding van een wijziging in de bedrijfsgegevens;
 • het bezoek van een RDW Toezichthouder Bedrijven na een sanctie om te schouwen;
 • wijzigingen in de bedrijfsgegevens zonder dat een RDW Toezichthouder Bedrijven een schouwing heeft uitgevoerd;
 • het bezoek van een RDW Toezichthouder Bedrijven na een sanctie om te schouwen;
 • het bezoek van een RDW Toezichthouder Bedrijven wanneer een controle na een herschouwing plaatsvindt;
 • Toezicht op erkenningen, bevoegdheden en/of regelingen. Dit heet ‘instandhoudingstarief’. Deze kosten brengt de RDW jaarlijks in rekening. De peildatum hiervoor is 1 januari.
 • de beveiliging online communicatie met de RDW. Deze kosten brengt de RDW jaarlijks in rekening. De peildatum hiervoor is 1 januari.
 • Melden export per voertuig (Dienst Export).
  Omschrijving Kosten
  Bedrijfsbezoek nav een aanvraag erkenning/bevoegdheid €110,00
  Aanvraag erkenning export dienstverlening €53,60
  jaarlijkse kosten erkenning export dienstverlening €54,60
  jaarlijkse kosten beveiliging online verbinding met RDW €19,90
 • Meer informatie

  Meer informatie over de aanvraag erkenning 'Export Dienstverlening' (ED) vindt u in de informatiemap.