Tachograaftechnicus worden

Wilt u tachograaftechnicus worden, kijk dan op deze link opent in een nieuw vensterwww.ibki.nl wat u moet doen om deze bevoegdheid te krijgen. Een tachograaf activeren, kalibreren of controleren kan vanaf 1 januari 2017 alleen maar als u hiervoor bevoegd bent. Ga voor meer informatie naar 'Bevoegdheid Tachograaftechnicus'.  

Erkenning Inbouw Controle Apparaten aanvragen

Zo vraagt u een erkenning aan:

 1. U downloadt het formulier DocumentAanvraag erkenningen, bevoegdheden en of regelingen (pdf, 80kb) 
 2. U stuurt het ingevulde, ondertekende aanvraagformulier samen met de benodigde documenten (zie onder ‘documenten die u moet meesturen’) naar:
  RDW Servicecentrum Erkenningen
  Postbus 30.000
  9640 RA Veendam
 3. Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u het RDW-certificaat. Binnen 2 weken na ontvangst moet u dit certificaat installeren. Ga voor meer informatie naar de Handleiding RDW-certificaat;
 4. De RDW beoordeelt uw aanvraag
 5. Een RDW Toezichthouder Bedrijven maakt een afspraak en bekijkt of uw bedrijf voldoet aan de eisen en voorwaarden.
 6. Bij goedkeuring ontvangt u een bevestigingsbrief en een factuur.
 7. Als alles akkoord is stuurt de RDW u:
  - het erkenningsbesluit (dat u erkend bent om werkzaamheden uit te voeren aan tachografen)
  - een muurschild plus erkenningssticker (hieraan kan de klant zien dat
  uw bedrijf bevoegd is om werkzaamheden te verrichten aan tachografen).
 8. U betaalt de kosten via automatische incasso of via overschrijving (dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier).
 9. U mag tachografen gaan inbouwen, activeren, kalbibreren en/of repareren.

Voorwaarden

Documenten die u moet meesturen

 • Een kopie uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 weken.
 • Een kopie van de geldige bevoegdheidspas tachograaftechnicus van de medewerker(s).
 • Een kopie van de 'Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersoon' (VOG RP) of, in geval aanvrager geen rechtspersoon is, een kopie van de 'Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen' (VOG NP). De verklaring mag bij de aanvraag niet ouder zijn dan twee maanden.

Steekproef

De RDW controleert werkzaamheden aan tachografen steekproefsgewijs. Valt een voertuig binnen de steekproef, dan moet het voertuig op de werkplaats blijven. Binnen 90 minuten komt er een steekproefcontroleur van de RDW. De uitslag van de steekproef is bepalend voor het goedkeuren van de werkzaamheden.

Toezicht

De RDW houdt toezicht op de bedrijven die een RDW-erkenning hebben. Hiervoor brengt de RDW jaarlijks een bedrag in rekening, het zogenoemde instandhoudingstarief.

Kosten

Omschrijving Kosten
Eerste aanvraag erkenning TA €275,40
Jaarlijkse kosten erkenning TA €170,30
Afmelden TA (via internet) €5,70
Afmelden TA €5,20